Petition Closed

Change.org: afegiu el CATALÀ // Add Catalan as a language in your platform

This petition had 668 supporters


(ENGLISH version below)

El català és una llengua romànica, parlada en una zona de 68,000 km2, en la qual viuen  més de 13.000.000 persones. Es va formar entre els segles VIII i X a les dues bandes dels Pirineus, i actualment com moltes altres llengües té vàries variants geogràfiques (cf.   http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/catalan.shtml  o bé informes de la Generalitat of Catalunya, per exemple).

El català és la 19a llengua al món pel que fa a la seva presència a internet, i ben segurament és la llengua de molta gent que signa peticions a través de Change.org. Podem considerar també la Viquipèdia en català com a exemple: fou la 2a no anglesa a crear-se, el març de 2001, pocs minuts després de la versió alemanya. Actualment és la 5a Viquipèdia més gran en llengua romànica.

Aquestes són, segons la meva opinió, raons bones i suficients per a demanar a Change.org:

afegiu el CATALÀ  en la llista de llengües que la plataforma Change.org ofereix en la configuració del perfil dels usuaris.

Si us plau, signeu i doneu suport a aquesta petició per tal de posar de manifest l’interès de molta gent en que el català es pugui utilitzar en el perfil d’usuari de Change.org.

 ------------------------------------------

Catalan is a modern Romance language, spoken in an area of 68,000 km2, in which more than 13,000,000 people live. It was formed between the 8th and 10th centuries on both sides of the Pyrenees, and nowadays as with most languages, there are several geographical varieties of Catalan (cf.  http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/catalan.shtml  or Generalitat of Catalunya reports, for example).

The Catalan language is ranked nineteenth in the world in terms of its presence on the Internet, and surely is the language of a lot of people signing petitions through Change.org. We could also consider Catalan Wikipedia as an example: created on March 2001, just few minutes after the first non-English Wikipedia, the German edition; it is currently the fifth-largest Wikipedia in a Romance language.

These are, under my opinion, good and enough reasons to ask to Change.org:

Add CATALAN to the list of languages the platform Change.org offers in the user profile  configuration.

Please sign and support this petition to make more clear the interest of many people in using Catalan in Change.org platform user profile.

 Today: Montserrat is counting on you

Montserrat Alsina Aubach needs your help with “Change.org: Afegiu el CATALÀ / Add Catalan as a language in Change.org”. Join Montserrat and 667 supporters today.