Fairly resolve the reaction of demonstrators in Binh Thuan Province

0 have signed. Let’s get to 200!


To: - Mrs Nguyen Thi Kim Ngan, Chairwoman, Vietnam National Assembly

-       Mr. Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Prime Minister 

On June 10-11, 2018, during one of several peaceful demonstrations that took place in Bình-Thuận, a relatively poor province in South Central Vietnam, the police used unnecessary roughness to put down the demonstrators which caused some people to react violently. Riot police were attacked and several government properties were vandalized. In response, the government sent in a large armed force, arrested about 100 people and accused the protesters of being incited by enemies of the state.

In order to resolve this situation properly and thoroughly while assuaging the mass without compromising public safety, we would like to request that: 1. The National Assembly immediately create an Inspection Committee to visit Bình-Thuận and report its findings. To ensure objectivity and truth, at least half of this Committee must comprise of independent citizens with high reputation along with local citizens selected by a transparent and democratic process. 2. Members of the police force who started the violence must be prosecuted before prosecuting those who responded with violence. 3. The National Assembly, through this unfortunate incident, finally realize the necessity and urgency of legislations that will let citizens exercise their constitutional right to demonstrate in a peaceful and lawful manner.

 

Kiến nghị về việc giải quyết vụ bạo động ở tỉnh Bình Thuận

 Gửi: - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

-       Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 Vào những ngày 10-11 tháng 6 năm 2018, trong các cuộc biểu tình ở vài nơi thuộc tỉnh Bình Thuận, một tỉnh nghèo ở cuối miền Trung Việt Nam, đã xảy ra việc đàn áp thô bạo của lực lượng an ninh, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ, biến thành bạo động của một số người dân chống lại cảnh sát cơ động và đập phá một vài công sở. Để đối phó, chính quyền đưa đông đảo lực lượng vũ trang đến Bình Thuận và bắt giữ khoảng 100 người, với tuyên bố rằng vụ bạo động do những phần tử thù địch với nhà nước kích động nên.

 Trước tình hình này, để có được cách giải quyết đúng đắn, rốt ráo, vừa giữ được an ninh quốc gia vừa yên lòng dân, chúng tôi yêu cầu:

 1.      Quốc hội khẩn cấp lập một Đoàn Thanh tra cấp quốc gia về Bình Thuận. Để đảm bảo tính khách quan, trung thực của kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra phải có một nửa số thành viên là các nhân sĩ trí thức độc lập có uy tín xã hội, cùng các đại diện của người dân sở tại qua một cuộc bầu chọn tự do, công khai minh bạch.

 2.     Xử lý những kẻ trấn áp bằng bạo lực người biểu tình ôn hoà trước khi xử lý người biểu tình có hành vi bạo động.

 3.    Từ sự cố đáng tiếc này, Quốc hội cần nhận ra tầm quan trọng cấp thiết của Luật Biểu tình, thúc đẩy để có sớm nhất Luật này, nhằm bảo đảm cho người Dân thực hiện Quyền Hiến định rất căn bản của mình một cách ôn hoà, hữu hiệu.

 Ngày 13/6/2018

 Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các thân hữu