Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçiçi Madde Eklenmesine İlişkin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda, sosyal medyada yayılan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi” başlıklı metin, kamuoyunda olduğu gibi biz hukuk öğrencilerinde de yankı uyandırmıştır.
Bu teklif kanunlaşmamıştır fakat bu metnin gündeme gelmesi bizleri de etkilemiştir.
Böyle bir kanunun kabul edilmesi cinsel ilişkide rızayı 13 yaşına indirgemek, çocuk yaşta oluşacak evliliklerin önünü açmak demektir. Bu bir çocuk istismarıdır.
Çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin verilmemelidir. Çocukları istismar ederek evlenenlere af getirecek bu kanun teklifi meclise sunulamaz. Bizler hukuk fakültesi öğrencileri olarak böyle bir teklifi kabul etmiyoruz. Bu konuda tüm hukuk öğrencilerini duyarlı olmaya ve ve ses çıkarmaya davet ediyoruz