Cerem transparența în prezentarea datelor privind Covid-19

Cerem transparența în prezentarea datelor privind Covid-19

0 людей подписали. Следующая цель: 100
Когда эта петиция соберет 100 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
A.O. ,,Cetățean Activ" создал(а) эту петицию, адресованную Ministerul Sănătății и

RO (versiunea în limba rusă găsiți mai jos)

Apelăm la voi în contextul, când conducerea țării a vorbit în mod repetat despre transparență ca element cheie al încrederii din partea populației.

În același timp, există încă o mulțime de informații fragmentare și contraversate din domeniul sănătății privind situația epidemiologică în contextul Covid-19. Unele date sunt disponibile din diverse surse, dar acestea ajung neregulat și într-o formă incompletă.

http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1yWHdsDjB4AWLoTlJ2xYj1VHyWaoVK1saDAwfgyJux0X3Lx7ReOEVwMG4#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b

https://stopcoronavirus.chisinau.md/?fbclid=IwAR0Z_EYlL0BtvUNBoCscKlF4yDtw1J2Eh5MgjQ3LXke7KRvDbVAihwPh0w8

Principalele surse de informații relevante până la moment actual rămân brifing-uri de la Ministra sănătății în care se exprimă 3-4 cifre. Adesea, acestea nu corespund datelor care sunt exprimate în mediul public și dau naștere unor zvonuri și speculații inutile.

Facem apel la voi cu o propunere de colectarea informațiilor într-o formă convenabilă pentru informarea jurnaliștilor și cetățenilor, în format online și open-data.

La rândul nostru, suntem gata să propunem metodele de colectare și asistență în vizualizarea datelor, inclusiv date care vor fi benefice pentru Ministerul Sănătății (și pentru alte instituțiile ale statului).

Dacă nu este posibil să furnizați toate informațiile simultan, atunci solicităm ca acestea să fie prezentate cel puțin pe porțiuni. Am pregătit recomandări privind informațiile necesare în conformitate cu standardele OMS, dar suntem gata să acceptăm statisticile și într-un alt mod.

Cererea este scrisă inclusiv în temeiul prevederilor art. 68 lit. с) din Codul Administrativ al RM, art. 34 alin. (1) și alin. (2) din Constituția RM, art. 4 alin. (1), art. 11 alin. (1) p. 2), p. 4), p. 5), p. 6), art. 10-13 din Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații.

Anexe:

1.     Lista informațiilor necesare pentru prezentarea în format online și open-data: https://goo.su/0OHU

2.     Model de prezentare convenabilă a datelor: https://goo.su/0ooy

3.     Lista semnatarilor ONG: https://goo.su/0OhY

------------------------------

РУС

Мы обращаемся к вам в контексте, когда руководство страны неоднократно заявляло о транспарентности как ключевом элементе доверия со стороны граждан.

В то же время, существует огромное количество фрагментарной и противоречивой информации в области здравоохранения, которая связана с эпидемиологической ситуацией в связи с Covid-19. Некоторые данные содержатся в разных источниках, но они поступают неравномерно и в неполном виде.

http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1yWHdsDjB4AWLoTlJ2xYj1VHyWaoVK1saDAwfgyJux0X3Lx7ReOEVwMG4#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b

https://stopcoronavirus.chisinau.md/?fbclid=IwAR0Z_EYlL0BtvUNBoCscKlF4yDtw1J2Eh5MgjQ3LXke7KRvDbVAihwPh0w8

Основными источниками актуальной информации по-прежнему остаются брифинги от Министра здравоохранения, на которых озвучивается 3-4 цифры. Часто они не соответствуют тем данным, которые озвучиваются в публичном поле и рождают ненужные слухи и домыслы.

Обращаемся к вам с предложением по сбору информации в удобном виде для информирования журналистов и представления людям, в формате online и open-data.

В свою очередь, готовы предложить методы сбора и помощь в визуализации, включая те данные, которые будут выгодны Министерству здравоохранения (и другим государственным органам).

Если нет возможности предоставить всю информацию сразу, то просим предоставить ее хотя бы блоками. Мы подготовили рекомендации по необходимой информации в соответствии со стандартами ВОЗ, но готовы принять статистические данные и в другом варианте.

Заявление написано, в том числе, в соответствии с положениями ст. 68 с) Административного кодекса РМ, ст. 34 п. (1) и п. (2) Конституции РМ, ст. 4 п. (1), ст. 11 п. (1) p. 2), p. 4), p. 5), p. 6), ст. 10-13 Закона №982 от 11.05.2000 года о доступе к информации.

Приложения:

1.     Список информации, необходимой для предоставления в формате online и open-data: https://goo.su/0ohv

2. Образец удобного предоставления данных: https://goo.su/0ooy

3. Список подписавшихся НПО: https://goo.su/0OhY

0 людей подписали. Следующая цель: 100
Когда эта петиция соберет 100 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!