ถอดถอน General Manager Blade & Soul Thailand

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เนื่องจากมีบุคคลได้แก้ไขไฟล์เกมส์เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของระบบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมดุลภายในเกม รวมทั้งเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นอื่น ส่งผลกระทบต่อสังคมในเกมและธุรกิจของบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง และผู้เล่นเกมส์ได้มีการโพสข้อมูลบุคคลที่ได้กระทำผิดแต่ทาง  General Manager Blade & Soul Thailand ไม่มีแนวทางที่จะจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว