ขอให้มี akiyoshi อยู่ฝั่งธนฯ

0 have signed. Let’s get to 100!


ของอร่อยจากสรวงสวรรค์ต้องมาถึงฝั่งธนฯ เราต้องการกิน akiyoshi คนฝั่งธนฯ ต้องได้รู้ลิ้มรสความลับสวรรค์