ขอให้มี akiyoshi อยู่ฝั่งธนฯ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ของอร่อยจากสรวงสวรรค์ต้องมาถึงฝั่งธนฯ เราต้องการกิน akiyoshi คนฝั่งธนฯ ต้องได้รู้ลิ้มรสความลับสวรรค์