Reconeixement del Certificat de Professionalitat en Mediació Comunitària, pel CMDPC

Reconeixement del Certificat de Professionalitat en Mediació Comunitària, pel CMDPC

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Rubèn García ha iniciado esta petición dirigida a Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya y

Els sotasignats, ens veiem afectats pel llistat acceptat de Cursos homologats d'acord amb l'Ordre JUS/237/2002 i l'Ordre JUS/428/2012, per formar part del Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (d’ara endavant CMDPC), depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Considerem que se’ns està causant un perjudici davant de la resta de titulacions acceptades i, sense una justificació, ens veiem privats de poder accedir a formar part de dit Registre. 

La formació adquirida amb el Certificat de Professionalitat en Mediació Comunitària, supera la durada mínima de 230 hores que es demana per accedir a aquest registre, comptant amb 340 hores de teoria i 80 hores pràctiques, fet que capacita sobradament a qui supera aquesta formació per poder exercir com a mediadora o mediador. Tal com es pot extreure de la web del Servei d’Ocupació de Catalunya, “El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita les competències professionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball; són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea.

Per aquest motiu, demanem al CMDPC i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el reconeixement oficial del Certificat de Professionalitat en Mediació Comunitària com a titulació acreditada per formar part del Registre de mediadors del CMDPC.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas