Petition Closed

Examensceremoni för lärarstudenter vid Stockholms Universitet

This petition had 830 supporters


I dagsläget har inte lärarstudenterna vid Stockholms Universitet någon egen examensceremoni, utan hänvisas till samma ceremoni som masterstudenterna, trots att lärarstudenter blir utbildade på avancerad nivå, och är en av de största studentgrupperna på universitetet. 

Centrala Lärarstudentrådet vill arbeta för att lärarstudenterna ska få en gemensam examensceremoni för alla lärarstudenter, något som skulle bidra till att öka statusen på vår utbildning. Vi behöver din hjälp!

Genom en examensceremoni kan lärarstudenterna få ett ordentligt avslut på sina studier, få känna en gemenskap i sin roll som lärare och knyta kontakter till varandra som alumner.

 

Centrala Lärarstudentrådet - CLR består av representanter från samtliga lärarstudentråd på SU: ISDs Studentråd, MNDs Studentråd, BUVs Studentråd och Lärarnas Studentråd HSD. Läs mer om CLR här.Today: Centrala Lärarstudentrådet, Stockholms Universitet is counting on you

Centrala Lärarstudentrådet, Stockholms Universitet needs your help with “Centrala lärarstudentrådet: Examensceremoni för lärarstudenter vid Stockholms Universitet”. Join Centrala Lärarstudentrådet, Stockholms Universitet and 829 supporters today.