Celebració d'un debat dels candidats a l'alcaldia de Castalla

Celebració d'un debat dels candidats a l'alcaldia de Castalla

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Qualitat Democràtica ha iniciado esta petición dirigida a Antonio Bernabeu (Candidat de C's) y

El proper 26 de maig se celebraran eleccions municipals, i els veïns i veïnes haurem de decidir quina Castalla volem per als propers quatre anys i en quines persones volem depositar la nostra confiança per a gestionar la cosa pública del nostre poble. Tenim dret a votar amb coneixement de causa, i per a això és fonamental que les diferents candidatures ens exposen els seus projectes i ens expliquen per què ens demanen la nostra confiança, de forma que puguem comparar i crear-nos una opinió fonamentada.

Castalla mereix un debat entre els cinc candidats i candidates a l'alcaldia, on es puguen confrontar des del respecte les seues propostes per al nostre poble. Pensem que és un imperatiu democràtic, imprescindible en una societat exigent com la nostra.

Proposem un debat de cara al públic, a la Casa de Cultura o a l'auditori, celebrat en una data pactada per les candidatures i en un horari que el faça accessible als veïns i veïnes. Un debat amb un moderador o moderadora neutral, acordat per les candidatures, que organitze el debat i puga plantejar preguntes. Un debat organitzat en blocs temàtics, on es puga parlar dels diferents problemes i reptes que preocupen a la població. Un debat obert als mitjans de comunicació, perquè puga ser retransmés per televisió, ràdio i internet/xarxes socials.

Som un poble de gent madura i interessada pels temes que ens afecten a tots. Per això demanem aquest exercici de transparència i de normalitat democrática als partits i als candidats i candidates:

  • Antonio Bernabeu (C's)
  • Magda Berenguer (PP)
  • Maite Gimeno (PSOE)
  • Lusa Monllor (Compromís-EU)
  • Gisela Ortiz (Contigo)

************************

El próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones municipales, y los vecinos y vecinas tendremos que decidir qué Castalla queremos para los próximos cuatro años i en qué personas queremos depositar nuestra confianza para gestionar la cosa pública de nuestro pueblo. Tenemos derecho a votar con conocimiento de causa, y para eso es fundamental que las diferentes candidaturas nos expongan sus proyectos i nos expliquen para qué nos piden nuestra confianza, de forma que podamos comparar y crearnos una opinión fundamentada.

Castalla merece un debate entre los cinco candidatos y candidatas a la alcaldía en el que se puedan confrontar desde el respeto sus propuestas para nuestro pueblo. Pensamos que es un imperativo democrático, imprescindible en una sociedad exigente como la nuestra.

Proponemos un debate de cara al público, en la Casa de Cultura o en el auditorio, celebrado en una fecha pactada por las candidaturas y en un horario que lo haga accesible a los vecinos y vecinas. Un debate con un moderador o moderadora neutral, acordado por las candidaturas, que organice el debate y pueda plantear preguntas. Un debate organizado en bloques temáticos, en el que se pueda hablar de los diferentes problemas y retos que preocupan a la población. Un debate abierto a los medios de comunicación, para que pueda ser retransmitido por televisión, radio e internet/redes sociales.

Somos un pueblo de gente madura e interesada por los temas que nos afectan a todos. Por eso pedimos este ejercicio de transparencia y de normalidad democrática a los partidos y a los candidatos y candidatas:

  • Antonio Bernabeu (C's)
  • Magda Berenguer (PP)
  • Maite Gimeno (PSOE)
  • Lusa Monllor (Compromís-EU)
  • Gisela Ortiz (Contigo)
0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas