Stoppa stängning av gymmet på TF

Stoppa stängning av gymmet på TF

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
TF anställda mot beslut om stängning av gymmet started this petition to FC på trafikförvaltningen Caroline Ottosson

Styrgruppen för samlokaliseringsprojektet har nu beslutat att båda gymmen kommer att stängas till förmån för arkiv och förvaring. Preliminärt kommer gymmet på TF att stängas någon gång under sommaren.

Hitta andra lokaler för arkivering och förvaring eller ersätt den förlorade förmånen med att ha gym på arbetsplatsen med att höja friskvårdsbidraget med minst 1000 kr.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!