Mer politik i Uppsalas skolor

Mer politik i Uppsalas skolor

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Miriam Andersson started this petition to Caroline Hoffstedt

Att ha grundkunskaper i svensk politik är otroligt viktigt för alla som har rösträtt. Detta i syfte att alla ska kunna göra ett informerat val när det är deras tur att rösta. En stor andel ungdomar känner idag att de inte har goda kunskaper inom politik. Vi vill att alla ungdomar ska få goda grundkunskaper inom svensk politik av deras grundskoleutbildning eftersom att i nuläget behöver individer själva ta ansvar för att lära sig om politik, trots att det i läroplanen står att elever ska ha goda kunskaper om det svenska partiväsendet och de större svenska partierna. (Källa: Läroplanen: kursplan årskurs 4-6 under beslutsfattande och politiska idéer) Mer fördjupande uppgifter kan exempelvis inkludera att göra större projekt där partierna är i centrum eller att åka till valstugor. 

Vi är fem tonåringar som sommarjobbar Barnombudet i Uppsala, och vårt sommarjobbsprojekt är att uppmana kommunen att ta iniativet att få in mer politik utbildning i skolor. Vi började med en enkät, där 232 svenskar svarade, svarade 51% att de inte kände att de hade goda kunskaper inom politik, men 98% tyckte det var viktigt att alla svenskar har kunskaper inom politik medans 92% ville ha mer fördjupande undervisning inom politik i grundskolan. Alltså finns intresset där, dock inte kunskaperna. Sedan gjorde vi också en kvalitativ test där 13/15 ungdomar sa att de inte hade någon form av uppfattning om partier, och kunde heller inte svara på partiets olika ställningstagande och frågor. Om ungdomen i Sverige inte har goda kunskaper om politik kommer inte demokratin i Sverige fungera, antingen kommer folk "rösta blankt" eller kommer de rösta på ett parti med omotiverade skäl. Ett exempel på detta skulle kunna vara att barn röstar på samma sak som sina föräldrar eller andra i sin omgivning. Det gör det också mycket lättare för partier att genom sin valrörelse manipulera unga väljare. När dessa inte har kunskaperna kan politiker enklare värva unga till sitt parti, detta eftersom att politiker lätt kan välja vilken del av sitt partiprogram de vill visa upp och genom det komma undan med många ställningstaganden som skulle vara mer impopulära hos väljaren. 

Därför samlar vi nu in underskrifter för mer fördjupande och utvecklad undervisning i politik i Uppsalas grundskolor och hoppas att det ska leda till att kommunen och skolorna agerar. 

 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!