Petition Closed

Petition to Call on Cardiff Bus to Improve the 28A Bus Service

This petition had 42 supporters


We, the undersigned, call on Cardiff Bus to improve the 28A bus service. The current service is poor in frequency (every 60 mins Mon-Sat) and can be unreliable. We urge Cardiff Bus to work with the City of Cardiff Council to ensure an improved and acceptable service is provided to residents and businesses in the Llanishen area of the city, including Fishguard Road and the Ty Glas Industrial Estate.

Dymunwn ninnau, sydd wedi llofnodi isod, alw ar Fws Caerdydd am well gwasanaeth gan fws 28A. Mae'r gwasanaeth ar hyn o bryd yn wael mewn amledd (bob 60 munud Llun-Sad) a gall fod yn annibynadwy. Rydym yn annog Bws Caerdydd i gydweithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd i sicrhau bod gennym wasanaeth gwell sy'n dderbyniol i drigolion a busnesau ardal Llanisien ein dinas, gan gynnwys Ffordd Abergwaun ac Ystad Ddiwydiannol Tŷ Glas.Today: N is counting on you

N A needs your help with “Cardiff Bus : Petition to Call on Cardiff Bus to Improve the 28A Bus Service”. Join N and 41 supporters today.