Approve Establishment of National Integrated Cancer Control Council

Approve Establishment of National Integrated Cancer Control Council

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
PSMO started this petition to Cancer patients and

Upang maisakatuparan ang National Integrated Cancer Control Act, kinakailangang maitatag ang National Integrated Cancer Control Council sa ilalim ng pamumuno ng Department of Health. Ang council na ito ang mamamahala sa pagbuo ng polisiya, pagpaplano at pag-oorganisa ng lahat ng mga grupo mula sa gobyerno, medisina, hospital, volunteers, NGOs at cancer patients at groups. Ang mga technical guidance at suporta ng council na ito ay mahalaga upang maging mahusay ang implementasyon ng NICCA. Higit sa lahat, sisiguraduhin ng council na ito ang maayos, malinaw at wastong paggamit ng budget para sa ikabubuti ng mga most vulnerable na sektor ng lipunan - matatanda, babae, bata, ang mga mahihirap at ang mga marginalized sectors.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!