Kampanya Kapatıldı

Can Dündar ve Erdem Gül Yalnız Değildir…

Bu kampanya 179.378 destekçiye ulaştı


Can Dündar ve Erdem Gül Yalnız Değildir

“Haber alma” temel insan hakkıdır. Gazetecilik suç değildir.

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’E ÖZGÜRLÜK!

 

Can Dündar and Erdem Gül Are Not Alone

“Right for information” is a basic human right. Journalism is not a crime.

FREE CAN DÜNDAR AND ERDEM GÜL!Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Koksal bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Can Dündar Ve Erdem Gül’e Özgürlük! #CanDündarErdemGülYalnızDeğildir». Mehmet ve imza atan diğer 179.377 kişiye katıl.