Cadangan membina Sekolah Rendah Agama Integrasi Islam di kawasan Kota Raja Shah Alam

Cadangan membina Sekolah Rendah Agama Integrasi Islam di kawasan Kota Raja Shah Alam

Started
11 February 2023
Signatures: 75Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Rizal Othman

Kami memohon kepada pihak JAIS dan negeri SELANGOR untuk membina sekurangnya sebuah lagi Sekolah Rendah Agama Integrasi Islam di kawasan Shah Alam, seperti SRAI Seksyen 19 Dan seksyen 7. 

Semoga usaha kami ini berjaya membuahkan hasil Dan lebih ramai lagi anak-anak murid dapat memasuki sekolah Rendah Agama Integrasi Islam seperti ini. 

Support now
Signatures: 75Next Goal: 100
Support now