Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun kaldırılması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Hakkın, hukukun, adaletin, birlik ve beraberliğin, dolayısıyla kalkınmanın tesisi için 

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU KALDIRILMAK MECBURİYETİNDEDİR.

Türkiye gibi çağdaşlaşmaya çalışan ve gelişmeye aday olan, dünyada etkili - kamuoyunda tesirli, hatta din, dil, ırk ve renk ayrımını geride bırakmış bir ülkede, hiyerarşik bir şekilde bazı insanların diktatör gibi kanunlarla hukuksuz bir şekilde korunmasını ve hatalarının kamuoyunda özgür bir şekilde tartışılmasını, kanun ve yaptırımlar ile engellenmesi insan haklarını tehdit ederek, toplum katmanları arasındaki mesafeyi açarak bölünmeyi, kini ve nefreti doruğa taşımaktadır.

Yoksa Müslümanlara ZULÜM, HAKARET
BÖLÜNME, KİN ve NEFRET hızla büyüyerek devam edecektir.

Atatürk'ün tecrübesiz, ilime/bilime dayanmayan, ya da kötü niyetli bazı batılı yabancı dış güçlerin yönlendirme/tesirleri üzere yön vermiş ve uygulamış olduğu ideolojisinin, Büyük Türkiye Cumhuriyetini, özellikle Müslümanları ve Kürdleri kültürel/dini olarak bölmekte olup halkın ve dahi ülkenin küresel yükselişinde rekabetten alıkoymakta, kalkınmasına mutlak engel olduğu yaşanarak şahid olunduğu gibi, geri kalmasına sebep olmaktadır. Bu kadarla kalmayıp çağdaşlaşmaya ve kalkınmaya çalışan Türkiye Cumhuriyetini ve halkını MEDENİYET DIŞI, GERİCİ, ZALİM, FAŞİST ve hiç bir dini değerleri olmayan ATEİST bir ülke olarak lanse etmekte ve Türkiye'nin imajını bozmaktadır.