Suriyadakı çarəsiz uşaqların vətənə qaytarılması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Suriyadakı dəhşətli müharibədən sonra ağır şəraitdə qida, su,tibbi yardım çatışmamazlığı,antisanitariya, zorakılıq, döyülmə ,soyqunçuluq halları, sərt hava şəraiti hökm sürdüyü Al-holl və Roj qaçqın-əsir düşərgələrində yaşamağa məhkum olan Azərbaycan vətəndaşları (qadın-uşaq) var. Ümumiyyətlə 250 çox uşaq,onlardan 38-i hər iki valideynlərini itirmiş uşaq ölümə tərk edilib. Azərbaycan xalqın hər dərdinə yardım edən bizim Prezidentimizə, Mehriban və Leyla xanıma müraciət edirik: - Xahiş edirik, bizim körpələrimizi, xüsusilədə 38 hər iki valideynini itirmiş balalarımızı bu faciədən xilas edib Azərbaycanımıza gətirəsiniz.

В настоящий момент, после страшной войны в Сирии, в лагерях для беженцев Аль-холь и Рожь размещены женщины и дети из разных стран . В лагерях постоянно царит тяжелейшая атмосфера, в связи с антисанитарией, нехватки воды, пищи, медикаментов и врачебной помощи.Также присутствуют регулярные происшествия с элементами насилия.
Более 250 невинных детей нашей страны находятся в смертельной опасности, 38 из них- круглые сироты. Мы обращаемся к нашему Президенту, а также к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту фонда Гейдара Алиева Лейле ханум ,которые всегда готовы придти на помощь народу Азербайджана. Пожалуйста, спасите наших детей, в особенности сирот, вернув их на Родину, в Азербайджан!