CĐ NVTD NSW YÊU CẦU ÔNG HUỲNH XEM MỞ CỬA TTSH CĐ CHO NHỮNG SINH CẦN THIẾT CHUNG CỦA CĐ

CĐ NVTD NSW YÊU CẦU ÔNG HUỲNH XEM MỞ CỬA TTSH CĐ CHO NHỮNG SINH CẦN THIẾT CHUNG CỦA CĐ

Started
8 April 2022
Signatures: 22Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Started by Ian Wells

Ông Huỳnh Xem đã vi phạm luật lệ và nội qui của CĐ/NVTD/NSW vì TTSHVH là của tất cả người CĐ/NVTD/NSW chứ không phải là của riêng Ông HUỲNH XEM.

Ông đối xử rất tồi tệ và độc tài vì chỉ mở cửa TTSHVH cho phe đảng của Ông vào sinh hoạt trái phép (cụ thể là nhóm Paul-Kate đã từ nhiệm BCH) nhưng ngược lại Ông đã không mở cửa cho các sinh chung có lợi ích và cần thiết cho CĐ/NVTD/NSW (điển hình là Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện 30/4/2022 của CĐ/NVTD NSW nhưng không được vào TTSHVH/CĐ để làm lễ và cầu nguyện).

Đồng thời CĐ/NVTD/QLD đi biểu tình ngày quốc hận 30 tháng tư đen tại Canberra hàng năm, theo thông lệ thì được tiếp đón tử tế và nghỉ lại qua đêm  tại TT SHVH sau một hành trình rất dài hơn cả nghìn cây số. Tuy vậy, năm nay 2022 BCH CĐ/NVTD/QLD đã phải xin nghỉ lại qua đêm tại TTSH CĐ nhưng vẫn bị từ chối một cách thiếu lịch sự của Ông HUỲNH XEM.

Vì những lý do trình bày trên chúng ta phải có biện pháp chung bằng cách ký vào PETITION này để yêu cầu Ông HUỲNH XEM ngưng ngay những việc làm và hoạt động có tổn hại đến các cá nhân, đoàn thể và CĐ cũng như phải trả lại chìa khóa của TTSHVH cho CĐNVTD NSW để bảo vệ và xây dựng lại CĐ/NVTD/NSW một cách dân chủ, tốt đẹp và yên bình cho mọi người.

Support now
Signatures: 22Next Goal: 25
Support now