Close spa LONA pet

Close spa LONA pet

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
Nguyen NGOC a lancé cette pétition adressée à Công an phường Phước Tiến Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa quốc gia Việt Nam

Con chó con Chewy của tôi đã bị treo cổ chết trong 'Pet Spa' này. Cô ấy đã chiến đấu cho cuộc sống của mình bị cổ vũ và chết theo cách thức vì vô trách nhiệm và bất kỳ điều hành nào mà chúng tôi tin tưởng vào cuộc sống của mình để tht cn th.

  Hãy giúp Chung tôi thực hiện Hiện hành động để DJIA điểm này và DJIA điểm khác đã GIET Những người trẻ yêu Quý của Chung tôi vì Hoạt động không thể kiểm tra ngược đại và Thiếu nhiệt tình và nhân viên không được đào Tao. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng hành động chống lại các doanh nghiệp vận hành bằng lòng tin của công ty và yêu cầu những nơi này phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ này phải chịu trách nhiệm.

  Điều này phải dừng lại ngay bây giờ! Chúng tôi yêu cầu các nhà quản lý đưa ra các quy tắc quản lý đối với những điều này để điều này không bao giờ xảy ra với những người thân thuộc.

  Tôi hỗ trợ chúng tôi và những kênh trẻ của bạn bằng cách giúp chúng tôi làm điều đúng đắn.

 

My baby dog Chewy was hung to death in this 'Pet Spa'. She fought for her life strangled by her neck and dying a painful death because of the irresponsible and careless actions by these people that we trust to take care of our loves ones.
Help us to take action to close this place and other places like it that murder our beloved babies because of unregulated practices, abusive and uncompassionate treatment and untrained staff. We call on the community to take action against these businesses that abuse the public trust and hold these places accountable for their evil actions.
This must stop now! We demand that the authorities impose strict regulations on these places so that this never happens to your loved ones again.
Support us and your little ones by helping us to do the right thing.

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !