Petition Closed

Later vergaderen, niet tijdens schooluren

This petition had 297 supporters


We hebben geconstateerd dat,

tijdens het afgelopen schooljaar, de vergaderingen gehouden door BVL/ ALS, die tijdens de schooluren plaats hebben gevonden, voor stagnatie van het onderwijs proces gezorgd, maar ook voor heel wat irritatie bij de ouders en/ of verzorgers.

En verzoeken daarom, 

dat alle bondsvergaderingen na de vastgestelde schooltijden plaatsvinden. Wij willen niemand belemmeren in hun recht tot vergaderen, zo ook niet onze kinderen het recht tot onverstoord studeren.Today: Gino is counting on you

Gino Eersel needs your help with “BVL: Later vergaderen, niet tijdens schooluren”. Join Gino and 296 supporters today.