Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Binalar Karbon Nötr Olsun!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Binalar Karbon Nötr Olsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tarafına TUĞRA TONGUR bu kampanyayı başlattı

Geleceğimiz, iklim krizi nedeniyle tehdit altında ve iklim krizi ile mücadele için, karbon emisyonlarını azaltmak ilk şart! Bursa Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele ve şehrin iklim krizinin etkilerine uyumu kapsamında karbon nötr olacağı tarihi açıklamalı ve belediyeye ait binalar karbon nötr olmalı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2017'de yılında yayımladığı Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı'na göre; her sektörde ortaya koyulan emisyon azaltım önlemleri ile 2030’a kadar %22 daha az seragazı salımı yapmayı ve kişi başı salımlarda 2030'a kadar %40 azaltım sağlamayı hedefliyor. 

İklim krizi ile anlamlı bir mücadele ve yaşanabilir bir gelecek için, belediyemiz karbon emisyonlarını net sıfır düzeyine getireceği, karbon nötr olacağı tarihi açıklasın ve belediyeye ait tüm binalar karbon nötr olsun!

Karbon nötr olacağımız tarihi açıklayalım, binaların da net sıfır emisyon düzeyine ulaşabileceğini gösterelim ve hem ülkemizdeki hem dünyadaki örnek belediyeler arasına girelim! Bunun için;

  • Belediye binalarının enerisi güneş panellerinden karşılansın.
  • Binalarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu hedefleri olsun ve bu hedefler açıklansın.
  • Bina çatıları yeşil alanlar olarak kurgulansın ve çatı alanları karbon yutak alanı işlevi görsün. Bunun için çatıda bostan, çatıda bahçe uygulamaları yapılsın.
  • Binalarda atık azaltım eylem planı yapılsın, sıfır atık sistemi uygulansın. Petrokimya türevi olan karbon emisyonu yüksek olan tek kullanımlık plastik şişe, poşet, tabak-çatal-bıçak ve tek kullanımlık plastiklerdeki sular yasaklansın, binalarda su sebilleri konulsun ve çalışanlara kişisel su mataraları dağıtılsın.
  • Binalarda çatı tipi yağmur suyu hasatı yapılsın, binaların su ihtiyacı böylece yağmur suyu hasatından karşılansın.
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.