Kampanya Kapatıldı

BURHANİYE'de temiz deniz ve çalışan arıtma için BASKİ’yi göreve çağırıyoruz.

Bu kampanya 295 destekçiye ulaştı


Havran ilçesinin ve Büyükdere Küçükdere Çoruk, Bostancı Çıkrıkçı köylerinin kanalizasyonları ile zeytinyağı ve sabun fabrika atıklarının hayvan hara atıklarının hiçbir arıtma işlemi yapılmadan yıllardır Havran çayı Çoruk Çayı Kadıncık ve Üvecik Derelerine oradan da Burhaniye Denizine dökülmektedir.

Su analizlerinde Havran Çayı Dere ağzının kirliliğinin "kötü" çıkması deniz suyu kalitesini etkileyecek birden çok kirleticinin varlığını göstermektedir. Deniz ekosistemini bozarak çevre sağlığını olumsuz etkiliyen bu durum mavi bayrak kriterlerine uymamaktadır.

Havran ilçesinin arıtma tesislerinin  bir an önce bitirilmesini ve Burhaniye arıtma tesisinin de kesintisiz ve tam kapasiteyle çalışmasını talep etmekteyiz 



Bugün Nurten imzanı bekliyor!

Nurten Gemici bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «BURHANİYE'de temiz deniz ve çalışan arıtma için BASKİ’yi göreve çağırıyoruz.». Nurten ve imza atan diğer 294 kişiye katıl.