PELİTKÖY KOYU HALKINDIR, İMAR PLANI İHALESİ İPTAL EDİLSİN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Pelitköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 596 Ada 1 numaralı parsel, halka açık bir koydur. Pelitköy sınırları içerisinde bulunan bu parselin, 1/1000 ölçekli otel alanı olarak imar planı ihalesi yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 


Yörede halka açık,  zaten kısıtlı alanı kapsayan bu küçük koy da ihaleyle halkın elinden alınıp birilerine verilirse, halk, kendi taşınmazlarının yakınında bulunan koyu kullanamayacaktır ve de otelin çevreye verdiği gürültü ve kalabalıkların getirdiği olumsuzluklarla başbaşa bırakılacaktır. 


Anayasa'nın 43. maddesi ile başlayıp, Kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerle devam eden mevzuat bütünü, öncelikle kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu, bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiğini düzenler.


Kıyılarımız ve ayrılmaz parçası olan doğamız, hepimizin ortak varlığıdır. Yıllardır gerçek sahibi olduğumuz, koruduğumuz, çocukluktan beri yararlandığımız kıyılarımız yine halkın olmalıdır. 

Turizm Tesis Alanı ve Otel Alanı ihalesiyle, Pelitköyümüzün katledilmesini istemiyoruz. 

Biz imzası bulunan kişiler olarak bu yanlış uygulama planından bir an önce dönülmesini istiyoruz, 10.12.2020- 09.01.2021 tarihleri arasında askıda bulunan bu ihalenin bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz.


Saygılarımızla.