Winteropvang in Duinkerke

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Beste burgemeester van Grande-Synthe,

beste meneer Beyaert

Het zijn bijzondere tijden. Niets is nog zoals het was. Of toch bijna niets want helaas: in Duinkerke leven nog steeds honderden mensen op de vlucht, in erbarmelijke omstandigheden. Mannen, vrouwen, maar ook kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Hun enige zekerheid? De herfst is in het land, de winter staat voor de deur en het wordt steeds kouder.

De voorbije jaren voorzag Duinkerke in winteropvang voor mensen op de vlucht. Dit jaar wil u de gym pas openen als de temperatuur onder de - 5 °C duikt. Mogen wij u vragen deze beslissing te herzien? Kunnen wij én de mensen op de vlucht op uw menselijkheid rekenen?

Ondertussen vriest het ‘s nachts, dit zijn geen omstandigheden om in open lucht te overleven. Bovendien wordt het steeds natter en kouder. Er is slechts 1 aansluitingspunt tot water en er is enkel eten als ngo’s en vrijwilligers langskomen.

Terwijl de mensen op de vlucht in deze onmenselijke situatie trachten te overleven, worden ze verschillende keren per week opgejaagd door de politie. Hun tenten, het dak boven hun hoofd, worden kapotgesneden en zijzelf worden per bus geëvacueerd, in de hoop dat het probleem zich zo vanzelf oplost.

U weet, net zoals wij, dat dit niet de oplossing is. Zonder degelijke informatie over de asielprocedure in Frankrijk en andere Europese landen keren mensen, wanhopig, steeds terug naar Duinkerke. De veelvuldige politietussenkomsten vergroten het wantrouwen en zorgen dat mensen op de vlucht steeds vastberadener worden om, ondanks de grote risico’s, de oversteek te maken. De overtocht wordt, zeker in de winter, steeds gevaarlijker. Amper een maand geleden lieten o.a. Artin en zijn familie nog het leven bij hun poging.

De mensen op de vlucht op uw grondgebied hebben dringend een rustpunt nodig. Des te meer in tijden van Corona, waarbij de zwaksten steeds de grootste slachtoffers zijn. Een plek waar ze in alle veiligheid kunnen breken met de mensensmokkelaars. Een plek waar ze geïnformeerd kunnen worden over de asielprocedures. Een plek waar ze tijd krijgen na te denken. U, als burgemeester van Duinkerke, kunt hen dat rustpunt geven.

Wij zijn er ons ten volle van bewust dat wat zich in Duinkerke afspeelt niet alleen uw verantwoordelijkheid is. Het is het resultaat van de Europese migratiepolitiek. Toch richten we ons nu tot u, met de concrete vraag om de winteropvang te openen en de evacuaties door de politie on hold te zetten. Wij vragen u met aandrang een snelle oplossing zodat de rechten van mensen op de vlucht in uw gemeente niet langer geschonden worden. Ieder mens heeft recht op waardigheid, humanitaire hulp, bescherming en veiligheid. Het ligt in uw macht hen dat te geven.

Alvast bedankt,

Namens vzw Humain en medeondertekenaars.

Hilde Vautmans, Europees parlement, ALDE
Allemaal Mensen
Stichting Moving Stones (NL)
Belgian Aid Network
Gent Zonder Grenzen
Kapow vzw
Solidarity for all
Stand by You Foundation
Refugee Rights Europe
Calais Food Collective
Europe Must Act
France Must Act
Gent4humanity
Refugee Support
Mobile Refugee Support