Verwijder het racistisch standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk!

Verwijder het racistisch standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
M H started this petition to Burgemeester van Antwerpen and

(NL)
Verwijder het racistisch standbeeld van Pater de Deken knielend op Congolese man in Wilrijk!

Naar aanleiding van de recente protesten van Black Lives Matter en de vernielden van koloniale standbeelden in België roepen we de stad Antwerpen op om het beeld van Pater Constant de Deken in Wilrijk te neer te halen.

Het standbeeld toont Pater Constant de Deken met zijn knie op de rug van een Congolese man die aan zijn voeten knielt. Het standbeeld leest "Pionier van Congo".

Pater Constant de Deken was een Belgische koloniale missionaris die werd aangesteld om missionaire activiteiten uit te voeren in Boma, de hoofdstad van Kongo-Vrijstaat die tussen 1885 en 1892 onder het persoonlijke bewind van de Belgische koning Leopold II was. Dit heerschappij heeft geleid tot de erge wreedheden tegen het Congoleze volk. Tussen 1885 en 1908 resulteerde zijn gewelddadige arbeidsbeleid met betrekking tot de export van rubber direct en indirect in de dood van meer dan 10 miljoen mensen en de verminking van slachtoffers wanneer de rubberquota niet werden bereikt.

Het standbeeld van Pater Constant de Deken verheerlijkt de terreur van de persoonlijke heerschappij van koning Leopold II over de Kongo-Vrijstaat en zo'n standbeeld moet worden verwijderd.

We rekenen op u - teken deze petitie!

(ENG)
Take down racist statue of Pater de Deken kneeling on Congolese man in Wilrijk!

Following the recent protests of Black Lives Matter and the removal of colonial statues in Belgium, we are calling on the City of Antwerp to remove the statue of Pater de Deken in Wilrijk.

The statue depicts that of Pater Constant de Deken with his knee on the back of a Congolese man kneeling at his feet with a placard that reads “Pioneer of Congo”.

Pater Constant de Deken was a Belgian colonial missionary who was appointed to carry out missionary activities in Boma, a town in the Congo Free State between 1889 and 1892 during King Leopold II’s reign.

King Leopold II’s personal rule over the Congo Free State has led to some of the worst atrocities committed to the nation’s people. Between 1885 and 1908, his violent labour policies regarding rubber export resulted directly and indirectly in the deaths of over 10 million people and the mutilation of victims when rubber quotas were not reached.

The statue of Pater Constant de Deken glorifies the terror of King Leopold’s personal ruling over the Congo Free State and such a statue should be removed.

We are counting on you – sign this petition!

(FR)
Retirez la statue raciste de Pater de Deken à genoux sur un Congolais à Wilrijk!

Suite aux récentes manifestations de Black Lives Matter et à la suppression des statues coloniales en Belgique, nous demandons à la ville d'Anvers de retirer la statue de Pater Constant de Deken à Wilrijk.

La statue représente Pater Constant de Deken avec son genou sur le dos d'un Congolais agenouillé à ses pieds avec une pancarte sur laquelle est écrit «Pionnier du Congo».

Pater Constant de Deken était un missionnaire colonial Belge qui a été nommé pour mener des activités missionnaires à Boma, une ville de la republique libre du Congo, entre 1889 et 1892 sous le règne du roi Léopold II.

Le règne personnel du roi Léopold II sur la republique libre du Congo a conduit à certaines des pires atrocités commises contre le peuple de ce pays. Entre 1885 et 1908, ses réglementations violentes du travail concernant l'exportation de caoutchouc ont entraîné directement et indirectement la mort de plus de 10 millions de personnes ainsi que la mutilation des victimes lorsque les quotas de caoutchouc n'étaient pas atteints.

La statue de Pater Constant de Deken glorifie la terreur de la décision personnelle du roi Léopold sur la republique libre du Congo et une telle statue devrait être retirée.

Nous comptons sur vous - signez cette pétition!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!