Petition geschlossen.

Alle vietnamesischen Botschaften innerhalb der Europäischen Union muss geschlossen werden.

Diese Petition hat 265 Unterschriften erreicht


Minh Anh Bui
Autal 14
22880 Wedel


Bundeskanzleramt
Bundeskanzlerin Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin


Petition zur Entführung des Asylbewerbers Trinh Xuan Thanh in Berlin Tiergarten


Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
mein Name ist Minh Anh Bui, geboren im Jahr 1965 in An Giang, Vietnam. Ich bin ein Kontingentflüchtling, aufgenommen von der Bundesrepublik Deutschland. Seitdem lebe ich hier und habe die deutsche Staatsangehörigkeit.
Im Namen der Kontingentflüchtlinge in Deutschland sowie in anderen Ländern beschuldige ich die vietnamesische Regierung der Entführung des Asylbewerbers Trinh Xuan Thanh am 23.7.2017 auf deutschem Boden. Wir bitten die deutsche Regierung, die vietnamesische Regierung zu verklagen.
Meine Eltern sind im Jahr 1954 von Nord- nach Südvietnam vor den Kommunisten geflohen. Ich bin im Krieg aufgewachsen und dieser Krieg wurde von den Nordvietnamesen verursacht. Die nordvietnamesische Armee hatte sich als Befreiungsarmee getarnt und hat den Pariser Beschluss nicht eingehalten bzw. sogar überschritten. Als Kind habe ich den brutalen Krieg mit viel Blut und vielen Toten erlebt. Am 30.4.1975 wurde Südvietnam von den Kommunisten erobert. Seitdem haben sie die Vietnamesen unterdrückt und haben uns sehr grausam behandelt. Im Jahr 1981 hatte ich nur die Wahl zwischen Tod und Flucht und bin mit dem Boot nach Thailand geflüchtet. Die deutsche Regierung hat mich aus humanitären Gründen aufgenommen. Hier in Deutschland darf ich in Freiheit leben und erfahre von den Deutschen Liebe und Herzlichkeit. Ich fühlte mich hier wohl und sicher. Und so konnte ich die grausamen Erinnerungen vergessen. Bis zu dem 23.7.2017, an dem die Kommunisten der vietnamesischen Botschaft in Berlin durch aus Vietnam eingeschleuste organisierte Agenten mit Gewalt den Asylbewerber Trinh Xuan Thanh in Berlin Tiergarten entführt und nach Vietnam brachte.
Ich habe im Internet diese Nachricht gelesen und konnte nicht glauben, das dies wahr sein sollte, denn ich glaubte an die Sicherheit in Deutschland. Aber es ist wahr. Als ich dies realisierte, ging es mir sehr schlecht. All die grausamen Erinnerungen, die ich schon vergessen geglaubt hatte, wurden wieder lebendig.
Ich und die in Deutschland und der ganzen Welt lebenden Kontingentflüchtlinge rufen die deutsche Bundesregierung hiermit auf: schützen Sie uns, die Opfer des Krieges. Solange die vietnamesischen Kommunisten hierher kommen und derart agieren können, haben wir Angst, dass sich diese Tat jederzeit und jedenorts wiederholen kann. Das ist eine schreckliche Vorstellung und wir fühlen uns unsicher. Wir fragen uns, ob wir noch sicher leben können.
Die Kommunistische Partei in Vietnam hat soviel Schmerz verursacht und unterdrückt massiv ihr Volk, um an der Macht zu bleiben. Sie schadet dem Land auch nach außen hin. Die Entführung ist eine Schande für alle Vietnamesen. Wir beschuldigen die Kommunistische Partei Vietnams der organisierten terroristischen Tat. Wegen der Bedeutung für die Weltsicherheit bitten wir die Bundesregierung als Gegenmaßnahme die vietnamesische Botschaft in Deutschland für immer zu schließen und dafür einzutreten, dass auch alle vietnamesischen Botschaften innerhalb der Europäischen Union geschlossen werden.


Mit freundlichen Grüßen
Minh Anh Bui

Madam Chancellor ,
my name is Minh Anh Bui, born in the year of 1965 in An Giang, Vietnam. I came to the Federal Republic of Germany as a refugee. Since that time I have been living here and became a German citizen.
In the name of Vietnamese refugees in Germany as well as in other countries I accuse the Vietnamese Government of having kidnapped Trinh Xuan Thanh on German territory on the 23rd of July, 2017 . We seek out the German Government to sue the Vietnamese Government.
In 1954 my parents fled from North Vietnam to South Vietnam, in fear of the communists. I grew up during the war and this war has been caused by the communists. The North Vietnamese Army did not abide to the Parisian Decision and camouflaged themselves as a liberation front. As a child I suffered from this brutal, bloody war which caused so much death. On the 30th of April, 1975 South Vietnam was taken over by the communists. The new regime was cruel and oppressive to the pople of Vietnam. In 1981 I had the choice between death or flight, so I fled my home by boat and came to Thailand. The German Government took me in for humanity reasons. Here in Germany I live in freedom and receive love and warmth from the German people. I feel well and safe. And could forget about the cruel past. Until that day in July when the asylum seeking Trinh Xuan Thanh was forcibly abducted in Berlin Tiergarten by Vietnamese agents, who had infiltrated Germany by Vietnamese Embassy and brought him to Vietnam.
I read this on the internet and could not believe this to be true because I thought and trusted that I am living a safe life in Germany. But it is reality. Realising this I felt feeble. All the dreadful, past memories that I believed forgotten came back to life.
The Vietnamese refugees and I, living in Germany and all over the world appeal to the German Government: "Protect us, the victims of the war!". As long as the Vietnamese Communists are able to come here and act like that we fear that this can happen again every day, every place. This is a terrifying notion and we feel unsafe. We wonder if we can still live here in safety.
The Communist Party in Vietnam caused so much pain and severely oppresses the Vietnamese people to continue their reign by all means. The abduction is a shame for the Vietnamese people. It harms the country's reputation.
We blame the Vietnamese Communist Party of an organized terrorist act. In the interest of global safety we ask the German Government to close the Vietnamese Embassy in Germany as a countermeasure and to advocate the closure of all Vietnamese Embassies inside the European Union.


Yours faithfully
Minh Anh Bui

Kính gửi bà thủ tướng Đức Angela Merkel,
Tôi tên Bùi Minh Ánh sinh năm 1965 tại An Giang Việt Nam, hiện tại là công dân Đức, Cùng một số kiều bào Việt Nam tại Đức và đa số Kiều bào Việt Nam đang định cư tại các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Chúng tôi đồng thanh kiến nghị LHQ về việc đảng cộng sản Việt Nam đã có hành động khủng bố vào nước Đức ngày 23.07.2017
Bố mẹ tôi là người bắc di cư vào miền nam năm 1954 sau khi đất nước chia đôi trong hiệp định Generve.
Tôi lớn lên trong chiến tranh của quân đội bắc Việt cưỡng chiếm miền nam, lập ra mặt trận giải phóng để chà đạp hiệp định Paris .
Tôi là đứa bé bị kinh hoàng nhìn thấy những máu me và xác người chết vì chiến tranh cộng sản gây ra, và đến năm 1975 miền nam lọt vào tay cộng sản thì dân chúng bị sự đàn áp, gông cùm và tàn ác do người cộng sản đối với tôi và đồng bào tôi.
Năm 1981, tôi liều chết để đổi tự do bằng con thuyền vượt biên đến Tháiland và từ đó được nước Đức nhân đạo cho tôi đến định cư.
Trong xứ tự do và lòng đầy cảm mến của người Đức, tôi cảm thấy an toàn và quên đi được cơn ác mộng của chiến tranh và sự tàn bạo của cộng sản.
Nhưng đến ngày 23.07.2017 thì tòa sứ quán cộng sản VN tại Berlin Đức đã tổ chức qui mô đưa gián điệp từ VN sang Đức trang bị vũ khí và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Tiergarten Berlin áp tải về Việt Nam.
Tôi theo dõi tin tức trên mạng và không cho đó là sự thật, vì tôi tin tưởng an ninh của Đức. Nhưng đó là sự thật.
Hiện tại, sức khoẻ của tôi không được tốt, vì tôi lại hoảng loạn thêm một lần nữa do cộng sản Việt Nam tấn công vào nước Đức để bắt người, tạo sự kinh hoàng và nỗi sợ hơn 36 năm vùi chôn bây giờ bị sống lại.
Tôi cùng bào Kiều Việt Nam tỵ nạn CS trên toàn thế giới kêu gọi Liên Hiệp Quốc nói chung và nước Đức nói riêng, hãy bảo vệ chúng tôi là những nạn nhân chiến tranh của cộng sản. Ngày nào csVN còn đến được những nước có người VN sống, tỵ nạn cộng sản thì ngày đó chúng tôi vẫn hoảng sợ, vì csVN có thể bất cứ nơi nào làm khủng bố như bên Berlin để bắt cóc người.
CSVN đã gây ra biết bao nhiêu đau thương mất mát cho chúng tôi từ trong nước, nay lại bành trướng ra cả thế giới.
Qua sự việc diễn ra tại nước Đức, chúng tôi buộc tội CSVN đã phạm tội khủng bố ( khủng bố có tổ chức của cả một chính phủ )
Vậy xin hỏi còn nơi nào an toàn cho những người dân tỵ nan cộng sản như chúng tôi!?
Kính mong LHQ mạnh tay trừng phạt theo luật quốc tế , để trả lại công bằng cho mỗi ngươi dân và sự bình yên trên toàn cầu.
Chúng tôi, đa số cộng đồng người Việt Sống tại Đức cũng như người việt khắp nơi trên thế giới, xin nghiêng mình cám ơn và biết ơn.


Kính thư
Bùi Minh Ánh
Autal 14
22880 Wedel
GermanyHeute: Bui verlässt sich auf Sie

Bui Minh Anh benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Bundeskanzlerin Angela Merkel: alle vietnamesischen Botschaften innerhalb der Europäischen Union muss geschlossen werden.”. Jetzt machen Sie Bui und 264 Unterstützer*innen mit.