Kampanya Kapatıldı

Bulgaristan Türk azınlığına anadilinde eğitim!

Bu kampanya 41 destekçiye ulaştı


Kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları olan Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan nüfusunun önemli bir yüzdesini teşkil ederek bazı temel azınlık haklarıyla yaşamaya muktedirdir. Bu hakların en başında kendi anadiliyle eğitim hakkı kasıtlı olarak suistimal edilmekte ve bazı asimilatif politikalar uygulanmaktadır. 1950'li yılların sonundan beri Türk azınlığı kendi anadilinde eğitim ve öğretim görme hakkına sahip değildir. 1984-1989 yılında ise daha da ileri gidilerekten toplu bir Bulgarlaştırma politikası takip edilmiştir. Bu sürecin sonunda Türk azınlığa bir takım hakları geri verilmiş lakin anadiliyle eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır. Her geçen gün Bulgaristanda konuşulan Türkçe bu sebepten dolayı yozlaşmakta, gençler anadillerine yeteri düzeyde kabil olamamaktadır. Sözde AB üyesi olan Bulgaristan'ın Milli Eğitim Bakanlığı kurumundan bu durumunun acilen, Türk azınlığa anadilinde eğitim hakkı ya da Türkçe dil dersi görme hakkı verilmek suretiyle çözülmesini arz ederiz.Bugün Tamer imzanı bekliyor!

Tamer Aydın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı: Bulgaristan Türk azınlığına anadilinde eğitim!». Tamer ve imza atan diğer 40 kişiye katıl.