Academic Ease at ECQ Academic Break, ideklara!

Academic Ease at ECQ Academic Break, ideklara!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Rise for Education BulSU started this petition to Bulacan State Univerity and

Ang akala ba ng pamahalaan at Gascon admin ay makakawala tayong mga estudyante, guro at kawani sa virus at krisis? Ang akala ba nila ay robot tayo na walang pandama sa ligalig ng paligid?

 

Nananawagan kami sa pamahalaan at sa lokal na administrasyon ng BulSU na ideklara ang isang ECQ academic break! Kaalinsabay ng break ay pagpanukala ng pagluluwag at pagpapagaan ng akademikong requiremens ng mga estudyante at para bawasan ang workload ng mga guro. At upang hindi ito makasagasa sa kabuhayan ng mga guro at kawani, tiyakin ang tuloy tuloy na sahod at ayuda sa kanila.

 

Maliit na panawagan lang ito kung ikukumpara sa maililigtas na buhay ng bawat BulSUan.

 

Hindi kami virus at crisis proof!

Academic ease at ECQ academic break, ideklara!

Ayuda at tuloy-tuloy na sahod sa guro at kawani, ibigay!

 

#BulSULeftUsBehind

#AcademicBreakNow

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!