Bu insan(?) tutuklansın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Hayvanları öldürmekten ve bununla gurur duyan insanlarla aynı doğayı paylaşmak istemiyorum. Suçlular gerekli şekilde cezalandırılmaldığı sürece bu insan dışı davranışlar son bulmayacak.

 Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılmasını,

– Kimliğinin, işlediği suçun ve aldığı cezanın kamuoyu ile paylaşılmasını,

- Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyoruz.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.