GET ZEHRA BACK INTO MET

GET ZEHRA BACK INTO MET

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Bristol Metropolitan Academy tarafına zehra x bu kampanyayı başlattı

Zehra went to Turkey for a year, and she needs to go back into MET for better education.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.