Petition Closed

Allowance Para sa mga Working Students ng Brgy. Esguerra

This petition had 101 supporters


 Ang pag bibigay nang allawonce sa mga masisipag na mag-aaral ay nararapat bigyan lalo na kung sila ay walang pera pangtustos sa kanilang pag-aaral.

 Ang petisyon na ito ay ginawa para sa mahihirap na mag-aaral upang sila ay mag aral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan sa tulong ng baranggay captain na si Jimmy Dumaguit ay kayang solusyunan ang kinakailangan na pondo.Today: crisbryan is counting on you

crisbryan reyes needs your help with “Brgy. Captain: Allowance Para sa mga Working Students ng Brgy. Esguerra”. Join crisbryan and 100 supporters today.