Petition Closed

Stop hipokryzji rządzących.

This petition had 6 supportersPolskie władze różnych szczebli wypowiedziały wojnę pomnikom i pamięci bohaterów Drugiej Wojny Światowej. A wszystko to w imię walki z dziedzictwem komunizmu. Przypominam wam, że czerpaliście z łaski tego ustroju i tego państwa, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Wzywam polskich antybohaterów do unieważnienia waszych wszystkich świadectw szkolnych. Z podstawówek i szkół średnich. Unieważnijcie wszystkie dyplomy szkół wyższych, zrzeknijcie się swoich tytułów naukowych i płynących z nich dodatków finansowych. Zrzeknijcie się wszystkich lat pracy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, żeby wam nie wypłacano emerytur za pracę w „reżimie”.

I na koniec unieważnijcie swoje akty urodzenia, wystawione w PRL. Oznaczać to będzie, że chociaż fizycznie istniejecie, to prawnie jesteście fikcją - was nie ma!!!! Jesteście uzurpatorami władzy i powinniście odejść.
Nie liczę na to, że macie w sobie tyle honoru i godności, by podjąć takie decyzje, ale ta petycja pokaże, jakimi ohydnymi hipokrytami jesteście.Today: Kamil is counting on you

Kamil Stupecki needs your help with “Braterstwo Polsko-Rosyjskie: Stop hipokryzji rządzących.”. Join Kamil and 5 supporters today.