Brann i Moria-leiren: Oppfordring til hasteevakuering og radikal endring

Brann i Moria-leiren: Oppfordring til hasteevakuering og radikal endring

0 have signed. Let’s get to 200,000!
At 200,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Josie Naughton (Choose Love) started this petition to European Commission and

Sammen oppfordrer vi europeiske ledere til å handle umiddelbart. Brannen i Moria-leiren på den greske øyen Lesbos var en uunngåelig katastrofe. Den største flyktningleiren i Europa har gått opp i flammer, og etterlater over 12 000 mennesker uten husly – midt i en global pandemi. Europeisk migrasjonspolitikk som fanger mennesker i umenneskelige forhold på greske øyer må ta slutt. 

Moria-leiren var mer enn en overbefolket og utrygg leir. Den har blitt et symbol på hvordan Europa behandler mennesker på flukt. I flere år har vi vært vitne til den skadelige innvirkningen europeisk politikk har på menneskers liv: forferdelige forhold i leirene, en rekke dødsfall til sjøs, vold og avvisninger ved grensene til Europa.

Den europeiske union står ved et kritisk vendepunkt idet den snart skal presentere en “ny start” for migrasjon (i form av  en ny migrasjons- og asympakt). Hele verden har vært vitne til brannen i Moria-leiren. Europeiske ledere og Europakommisjonen må nå innse at nok er nok. Beslutningstakere har de følgende dagene, ukene og månedene et historisk ansvar. 

Stå sammen med oss når vi oppfordrer europeisk ledere og Europakommisjonen til å:

  • Umiddelbart evakuere alle som har vært nødt til å flykte fra Moria-leiren. Grunnleggende menneskerettigheter som husly, mat, sanitæranlegg og helsevesen kan ikke opprettholdes på Lesbos eller på andre greske øyer. Evakuer øyene umiddelbart og fokuser på relokalisering på tvers av Europa. 
  • Gå bort ifra fremtidige tilnærminger til migrasjon som igjen vil fange mennesker i umenneskelige forhold i leirer plassert på øyer (eller fasiliteter ved grenser), mens de venter på svar på deres asylkrav. Politikken som begrenser asylsøkere fra å bevege seg fra øyene til fastlands-Hellas må ta slutt.
  • Implementer migrasjonspolitikk som sikrer beskyttelse, i motsetning til eksklusjon. Dette krever økt solidaritet og ansvarsdeling mellom europeiske land, og en slutt på systematisk misbruk av menneskerettigheter ved grensene.  

Aldri før har det hastet så mye med handling.

IMPORTANT NOTE: Please see the English version of this petition for the list with organisations, movements and MEPs that co-signed. This translation does not list them.

0 have signed. Let’s get to 200,000!
At 200,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!