Kampanya Kapatıldı

Branşında okuyucu istiyoruz!

Bu kampanya 448 destekçiye ulaştı


Ülkemizde yüksek öğretim sınav şartına bağlanmış bir haktır. Bu hakkın kazanılması; kıyasıya bir yarışla, kullanılması ise sosyal, ekonomik, kültürel, teknik donanım ve fiziksel çevre koşullarının elverişliliğiyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu eğitim sürecine dahil olmak ve devamlılığını sağlamak pek çok değişkenin birbiriyle uyumlu ilişkisini gerektirmektedir.

Ülke nüfusunun %1’lik kesitini oluşturan görme engelliler, istisnai haller dışında ilk ve orta öğretim evrelerini özel eğitim desteğinden yoksun bir biçimde, ders materyalleri bulma, derslerde tahtayla telepatik bağlantılar kurma ve okulun fiziksel şartlarıyla baş etme gibi sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıldıkları için, eleyici mekanizmanın kıyıcı rekabet ortamında, kaybeden tarafta yer almaları halinde, uzaktan eğitime yönelmektedirler. Her ne kadar öğrenme, bilgiyi işleme ve kullanma kabiliyetlerinin yanısıra sorun çözme kabiliyetleri gelişse de yüksek öğretim sürecinin getireceği yer değişikliği, barınma ve daha fazla harcama gibi ekstra sorunlar, öncesine kıyasla artı mücadele enerjisi gerektiren ağır bir tablo oluşturacağından bu tercih daha elverişli durmaktadır.

Taleplerin dikkate alınması ve çözüm iradesi gösterilmesi halinde; görme engellilerin, uzaktan eğitim seçeneğinin en somutlaşmış hali olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden yansıyan sorunlar ise, genel eğitim süreçlerinde yaşanan sorunlara oranla devede kulak sayılır. Ders çalışmayı kolaylaştırmak bakımından; eksik derslerin ya da ünitelerin yerine yerleştirilmesi, yazılı ders kaynaklarının ekran okuyucu uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler, eksik öğrenmenin önüne geçecek, zaman kaybını önleyecek ve verimliliği sağlayacak çözümlerdir. Okuyucu eylemleri de moral, motivasyon ve devamlılık anlamında belirleyici rolü dolayısıyla, öğrenmenin sağlamasını yapmaya yönelik işlevi yönünden bir ölçme ve değerlendirme yöntemi olan sınavlara ilişkin sorunun odağında durmaktadır. Bu nedenle; özellikle kendine özgü sembolleri, sistematiği ve terminolojisi olan Yabancı Dil, Türkçe, Dil Bilgisi ve sayısal derslerde zorluklar yaşanmaktadır. Çünkü sınavlarda görme engelli bir öğrenciyi asiste etmek sesli okuma becerisiyle eş anlamlıdır. Okutmanlarda sesli okuma özelliğinin gelişimi, okuyucunun alanıyla sınav yapılan dersi kapsayan alının örtüşmesi ve deneyimleme koşuluyla sağlanabilir. Okuyucuların önceden bir eğitim ve teste tabi tutulması, branş uyumunun sağlanması soruların anlaşılırlığını kolaylaştıracağı gibi öğrencilerin başarı grafiğini de yükseltecektir.

İşte bu gerekçelerle, görme engellilerin çalışma yaşamına, dolayısıyla günlük yaşama, kent yaşamına ve toplumsal yaşama katılımları anlamında vazgeçilmez bir öneme sahip olan yüksek öğretimin uzaktan eğitim uygulamasının, görme engelli öğrencilerinin ders materyalleri eksiklerinin giderilmesi ve sınavlara önceden hazırlanmış branşında okuyucuların görevlendirilmesi güncel talepleri doğrultusunda revize edilmesi için gerekli çalışmaların zaman geçirilmeden başlatılmasını istiyoruz.Bugün engelli hakları imzanı bekliyor!

engelli hakları forumu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Branşında okuyucu istiyoruz!». engelli hakları ve imza atan diğer 447 kişiye katıl.