BOZOVA EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN PROMOSYON ANLAŞMASI GÜNCELLENSİN

BOZOVA EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN PROMOSYON ANLAŞMASI GÜNCELLENSİN

Başlama tarihi:
6 Eylül 2022
İmzalar: 39Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Kamber ELMAS

Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında özendirme ödemeleri yapmaktadırlar.  Şanlıurfa/Bozova yerelinde eğitim emekçilerinin  de banka promosyon sözleşmeleri İlçe Milli Müdürlüğü ve ilçemiz Bozova ’da eğitim işkolunda yetkili sendika tarafından yapılmış ve promosyon miktarı  bu sözleşme ile belirlenmiştir. 

Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle  eğitim emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2022 öncesi bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 8-9  bin TL arası ek bir gelir geçmiştir. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 30-40 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle Haziran 2022 yılı ve öncesinde 3 ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmışlardır. İlçemiz Bozova ‘da   Mayıs 2022 tarihinde İş bankası  ile ihale edilen promosyon sözleşmesiyle 3 yıllığına 8600 tl’lik bir rakamda anlaşma sağlanmıştır. İş bankası ile imzalanan promosyon sözleşmesiyle alınan 3 yıllık 8600 tl’lik bu rakam gelinen aşamada çok cüzi bir meblağdır ve güncellenmesi gerekmektedir.

Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış alınabileceğine dair uygulama örnekleri bulunurken, bu kararın benzerinin emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için de alabilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. 

BOZOVA EĞİTİM SEN Temsilciliği olarak bu anlaşmayı kabul etmiyoruz. Bu sebeple imza kampanyamıza destek vermenizi bekliyoruz. Bozova’da görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın kampanyaya katılımı Bozova ‘da görev yapan genel öğretmen sayısının yarısında 1 fazla olursa sahaya inip gerekli adımları atacağız. Banka müdürü ile ve ilçe milli eğitimle tekrar bir görüşme yapıp promosyon anlaşmasının güncellemesi için çalışmalara başlayacağız. Siz değerli eğitim emekçilerinin kampanyaya katılmasını bekliyoruz.    

                                                             BOZOVA EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİĞİ 

Hemen destekle
İmzalar: 39Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle