Petition Closed

Zaustavimo izmjene i dopune Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

This petition had 1,979 supporters


Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, donesen je u februaru 2009. godine. Tim zakonom uvedena je zabrana ubijanja životinja, a zatim u potpunosti uređen sistem rješavanja problema napuštenih životinja (pasa lutalica). Zbog nepostojanja interesa vlasti, ali i neefikasnog rada istih, zakon se nikada nije proveo, i kao rezultat imamo ulice prepune napuštenih pasa.
U međuvremenu, jedini koji su sklanjali pse sa ulica, a pri tom ih vakcinisali, sterilisali, kastrirali, čipovali, osnivali skloništa jesu obični građani, zvani „zaštitari životinja“ i to izdvajajući sredstva iz svog vlastitog džepa. Zaštitari su obavljali posao izvršne vlasti.

Ukoliko niste znali, u toku je akcija masovne sterilizacije pasa na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva, što opet provodi nevladin sektor, a ne izvršna vlast čija je to obaveza.

Zbog gore navedenog, zahtijevamo da po prvi put u svojoj karijeri napravite nešto u skladu sa Zakonom, a to je da ga, nakon četiri godine njegovog postojanja, počnete provoditi, a nikako mijenjati. Ovo dugujete svojim građanima koji u Vašu korist, besplatno rade Vaš posao godinama.

Protivimo se izmjenama Zakona kojim se ponovo uvode šinteraji!

Animal Welfare and Protection Act in BiH was passed in February 2009. The law, in Article 4 banned the killing of animals, and fully ordered the system solving the problem of abandoned animals (stray dogs). Due to the lack of interest of government, but also inefficient operation thereof, the law is never implemented, and as a result Bosnia and Herzegovina has its street full of stray dogs.
In the meantime, the only ones who sheltered dogs from the streets, vaccinated tehm, castrated, microchipped, founded „private“ shelters were simple citizens, "the animal rescuers" spending money from their own pocket. In fact, they did your job!

If you did not know, the mass sterilization of dogs in the Sarajevo Canton is being realised right now, implemented by the non-governmental sector, rather than you whose obligation it is.

Due to the above, we request that for the first time in your career do something in accordance with the Law, and that is, after four years of its existence, begin to implement, not to change it. You owe it to your citizens, who did your job for free.
We oppose the amendments to the Act!Today: Maida is counting on you

Maida Sabeta needs your help with “Bosna i Hercegovina: Zaustavimo izmjene i dopune Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja”. Join Maida and 1,978 supporters today.