Petition Closed

Bort med OneNote från Blackebergs gymnasium!

This petition had 199 supporters


Det är inte många saker som behöver förbättras på Blackan, men en sak är säker, OneNote måste bort!

Vi elever på Blackebergs gymnasium tycker att SchoolSoft är bättre än OneNote. Därför ser vi helst till att bytet i juni 2018 inte sker!

Skriv under med ditt namn för att visa ditt stöd.

#VågaVägraOneNoteToday: Sofia is counting on you

Sofia Brink needs your help with “Bort med OneNote från Blackebergs gymnasium!”. Join Sofia and 198 supporters today.