Petition Closed

Boris Kovačić Mayor of Ivanic Grad, Croatia and others: To take immediate action against Branko Borkovic

This petition had 3,774 supporters


On July 1st 2013 Croatia will become a member of the European Union, yet allows its own citizens to commit heinous acts of animal abuse and cruelty and its governmental officials do nothing to enforce its own animal welfare laws. The government of Croatia and its city halls within all regions MUST behave as Europeans and accept they not only have a duty to the animals of its country, but also to enforce the law and take action against its own citizens who commit acts of cruelty to animals.

We the undersigned

Demand that immediate action is taken against the owner of the farm in Precn, near city of Ivanic Grad belonging to a gentleman called Branko Borkovic on the basis of blatant neglect and abuse of his animals . Evidence of this can be found here https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yC6wPj4iJz0#at=445

Breeching Croatian Animal Protection laws:
Article 4, paragraphs 1 and 2, also paragraphs 16 and 19 of same article.
Article 6, entire paragraph
Article 9, all paragraphs relevant
Article 19, paragraph 1
Article 36, Paragraphs 1 and 2
Article 38, paragraphs 1 and 2
Article 40, paragraphs 1, 2 and 3
Article 41 , paragraph 2
Article 43, paragraph 1

We demand that immediately that the owner of the dogs and horse in the video is arrested and charged with obvious animal neglect and cruelty, but also that the first investigating veterinary officer be dismissed and that the local NGO in that area accompany a secondary veterinary officer to confirm the findings. If the animals are found to not be healthy and suffering the same abuse as the animals in the footage, that they then are handed over to the local NGO to care for and hopefully to re-home and the owner prosecuted.

Presently the gentleman in question remains uncharged and the animals who remain in his care are obviously receiving the same neglect as the others in the footage , remain on his property under his lack of care. We understand that Mr Borkovic fought in the war to protect Croatia, by doing this the same gentleman was defending Croatian laws and in turn has to abide by such laws as do all citizens of Croatia, with no exceptions.

Croatia is becoming part of the European Union, this means its other members such as the United Kingdom and elsewhere do not care what standing that gentleman has in your community. We care only if the country that is about to join us, to collaborate with us can be trusted and has anything to contribute to the union, and that means adhering to animal welfare laws and prosecuting where such laws have been breeched.

Yours
The undersigned
.................................................................

Gradonačelniku Ivanić Grada, Borisu Kovačiću i Ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini.
Mi dolje potpisani
Zahtjevamo da se odmah poduzmu mjere protiv vlasnika Farme mladog jastreba u Prečnom, stanovitog gospodina Branka Borkovića, po pitanju blatantnog zanemarivanja i zlostavljanja životinja u njegovom vlasništvu. Dokazi za to vidljivi su ovdje:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yC6wPj4iJz0#at=445
Prekršen je Zakon o zaštiti životinja kako slijedi:
Članak 4, Stavak 1 i 2, također Stavak 16 i 19 istog Članka.
Članak 6, cijeli
Članak 9, svi relevantni stavci
Članak 19, Stavak 1
Članak 36, Stavak 1 i 2
Članak 38, Stavak 1 i 2
Članak 40, Stavak 1, 2 i 3
Članak 41 , Stavak 2
Članak 43, Stavak 1
Zahtjevamo da vlasnik konja i pasa sa priložene snimke bude odmah uhićen, te optužen za očito zanemarivanje i okrutnost prema životinjama, kao i da ovlašteni veterinarski inspektor koji je prvi došao na lice mjesta bude otpušten, te da lokalna Nevladina organizacija za zaštitu životinja sudjeluje u istrazi slijedećeg veterinarskog inspektora koji bude po službenoj dužnosti poslan na tu Farmu, kako bi potvrdila njegov uviđaj. Ukoliko životinje ne budu zdrave i pokazuju iste znakove zlostavljanja i zanemarivanja kao ove na snimci, zahtjevamo da se predaju na brigu prije navedenoj Nevladinoj organizaciji, koja će ih zbrinuti i pokušati im pronaći nove domove, a da vlasnik bude optužen.
Trenutno navedeni gospodin nije zakonski sankcioniran, dok životinje i dalje u njegovom vlasništvu bivaju kontinuirano zanemarivane i zlostavljane, kao i ove na snimci. Razumijemo da se gospodin Borković hrabro borio u ratu kako bi zaštitio Hrvatsku, čime je branio i hrvatske zakone, koje je sada dužan poštovati kao i svi drugi građani Republike Hrvatske, bez iznimke.
Hrvatska postaje dio Europske Unije, što znači da njene ostale članice, kao Ujedinjeno Kraljevstvo nije briga kakav status dotični gospodin ima u Vašj zajednici. Zanima nas samo može li se državi koja će nam se pridružiti u uzajamnoj suradnji, vjerovati i ima li takva država čime doprinjeti Uniji, a što, među ostalim, znači i poštivanje Zakona o zaštiti životinja i privođenje pravdi onih koji ga krše.
S poštovanjem,
SIGNATUREToday: Action Aid for Animals is counting on you

Action Aid for Animals needs your help with “Boris Kovačić Mayor of Ivanic Grad, Croatia and others: To take immediate action against Branko Borkovic”. Join Action Aid for Animals and 3,773 supporters today.