Бојкот на референдум за името!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Референдумот во услови на суспендирана демократија, погазување на легитимната воља на Македонскиот народ, игнорирање на уставот, игнорирање на институцијата Претседател на држава е алатка во рацете на непријателите на Македонија и Македонците за наше поништување како народ и држава. Да не дозволиме да им дадеме легитимитет.

Легитимното "НЕ" единствено е бојкот на референдумот за промена на името!

Facebook: https://www.facebook.com/bojkotnareferendumot/Today: Бојкот на is counting on you

Бојкот на Референдум за името needs your help with “Bojkot na Referendum za imeto”. Join Бојкот на and 1,006 supporters today.