Tell BofA to support a balanced view of the Vietnam War

0 have signed. Let’s get to 1,500!

TN Nguyen
TN Nguyen signed this petition

We are writing to express my deep concern and disappointment with Bank of America’s support for the Burns/Novick “Vietnam War” documentary. While I applaud your support for a project which was advertised as the truth about what happened during the Vietnam War, we, as a community of both Vietnamese Americans and US Vietnam veterans, deeply resent Mr. Burns’ one-sided, half-truth portrayal. After 42 years Mr. Burns has not provided any new revelations but rehashed the old conventional erroneous perceptions.

We are angry that BofA, of which many of us have been loyal customers for years, has been duped by Mr. Burns into spending millions of dollars to support his projects. We consider it an insult to our friends and community because of its clear bias in favor of Communist North Vietnam, its prejudice against the South Vietnamese and American soldiers who gave their lives to defend the freedom and independence of the Republic of Vietnam, and its failure to reveal the abuses and suffering of the millions who have been victims of the Communist regime.                

We are seeking your support and assistance to provide an equal opportunity to respond to the film and address Burn’s bias and omissions. The documentary will combine original research, archival images, film/video footage, interviews and music, only a fraction of which has been seen before. We sincerely hope that BofA will provide support to distribute this documentary and make it a part of the discussion of the Burns/Novick movie, one that is necessary to provide a fair and meaningful dialog on the subject.  

============

Chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm và thất vọng với sự hỗ trợ của Bank of America cho phim tài liệu  "Chiến tranh Việt Nam" của Burns/ Novick. Trong khi chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ của quý vị đối với một dự án được quảng cáo là sự thật về những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi, với tư cách là những thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, lại rất tức giận vì bộ phim tài liệu này của nhóm Burns/Novick chỉ trình bầy một phía với phân nửa sự thật. Sau 42 năm, nhóm Burns/Novick đã không cung cấp bất kỳ phát hiện mới nào mà đã lập lại những nhận thức sai lầm thông thường rất cũ làm sai lệch lịch sử. 

Chúng tôi tức giận với BofA, vì nhiều người trong chúng tôi đã từng là khách hàng trung thành trong nhiều năm, nay đã bị lừa vì quý ông đã chi tiêu hàng triệu đô la để hỗ trợ dự án của ông nhóm Burns/ Novick. Chúng tôi coi đó là sự sỉ nhục đối với bạn bè và Cộng đồng của chúng tôi vì sự thiên vị rõ ràng của họ đối với những người Cộng sản Bắc Việt; thành kiến của họ đối với những người lính miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, những người đã hy sinh mạng sống của mình để ngăn chặn Cộng sản xâm chiếm miền Nam thanh bình. Bộ phim cũng đã cố tình không điếm xỉa đến những đau khổ của hàng triệu người Việt Nam là nạn nhân của Cộng sản trong chiến tranh.

Cộng đồng chúng tôi mong tìm kiếm sự hỗ trợ của quý vị để tạo cơ hội bình đẳng đáp ứng với bộ phim và đề cập đến sự thiên vị và thiếu sót của Burns/ Novick. Tài liệu sẽ kết hợp các nghiên cứu ban đầu, hình ảnh lưu trữ, các đoạn phim và video, các cuộc phỏng vấn và âm nhạc, chỉ một phần nhỏ trong số đó đã được nhìn thấy trước đây. Chúng tôi xin chân thành yêu cầu BofA hỗ trợ phân phối tài liệu này và coi như đây là một phần của cuộc thảo luận về bộ phim Burns / Novick, một trong những  điều cần thiết để cung cấp một hội thoại công bằng và có ý nghĩa về chủ  đề này.”