Kampanya Kapatıldı

BODRUM KALESİ TAHRİP EDİLMESİN

Bu kampanya 6.521 destekçiye ulaştı


Yurdumuzda ve tüm dünyada Bodrum’un simgesi olarak Bodrum Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014 yılında hazırlattığı, Muğla Anıtlar Kurulunun onay verdiği ve ihalesi tamamlanmış olan bir proje nedeniyle görsel kimliğini, tarihsel ve kültürel değerini geri dönülmez biçimde yitirme tehlikesi altındadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu projesi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasına ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Sözleşmesine  (bkz. http://whc.unesco.org/en/conventiontext aykırı olarak Bodrum Kalesinin içinde yıkım ve inşaat yapılmasını öngördüğü gibi, dünyaca ünlü Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki eşsiz batıkların ve kalenin altında bulunan Halikarnas kentine ait arkeolojik kalıntıların tahrip olmasına neden olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASI OLAN BODRUM KALESİ’Nİ, KALENİN ÜSTÜNDEKİ VE ALTINDAKİ TARİHİ DEĞERLERİ TAHRİP EDECEK BU YASADIŞI PROJENİN HEMEN DURDURULMASINI VE İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

 1)      BODRUM KALESİ 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA OLUP 1. DERECE KORUNMASI GEREKEN ANIT NİTELİĞİNDEDİR. Yasalar bu nitelikteki sit alanlarında herhangi bir yapılaşmaya izin vermemekte, bilimsel çalışmalar dışında aynen korunmalarını öngörmektedir. (Bkz. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi.)  

Buna karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesinde, Bodrum Kalesinin içindeki küçük alanda 2300 metrekare YENİ kapalı alan inşaatı, 3000 metrekare sert zemin ve 5200 metrekare peyzaj düzenlemesi öngörülmektedir.

Kalenin içi tüm özelliğini yitireceği gibi planlanan yeni binalar kalenin surlarının yer yer 3-4 metre aşacak, bu binalar ve asansörler dışarıdan da görülecektir.

Ayrıca üstü ve altı tarihi eserlerle dolu olan bu küçük alanda yıkım, hafriyat kaldırma ve inşaat çalışmasının yapılması, kalenin surlarına bir zarar verebilir.

UNESCO Dünya Mirası listesine aday olan Bodrum Kalesi’nin bozulmuş durumuyla listeye kabul edilmesi çok zor olacaktır. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesinde yalnızca Dünya Mirası Sözleşmesi’ni imzalayarak kültürel değerleri oldukları gibi korumayı taahhüt eden ülkeler aday gösterilmektedir. Kendi aday listelerinin birinde bu ölçekte tahribat yapan Türkiye’nin ileride göstereceği adayların nasıl karşılanacağı belirsizdir.

 2)      Bodrum Kalesi, aynı zamanda TÜRKİYE’NİN TEK SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ olarak işlev görmektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 1995 yılında Avrupa’da YILIN MÜZESİ YARIŞMASINDA ÖZEL ÖDÜL ALMIŞTIR ve UNESCO’nun web sitesinde DÜNYANIN BAŞLICA 7 SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ ARASINDA sayılmaktadır

(Bkz. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/about-the-heritage/underwater-museums )   

Plana göre dünyanın en eski batık gemi kalıntısını barındıran Serçe Limanı Cam Batığı Salonu, Uluburun batığının bulunduğu Bronz Çağı Batıkları Salonu gibi yapılar yıkılacaktır. Yıkılacak yapıların bazıları, koruma kurulu kararlarına uygun olarak restore edilmiş eski yapılardır, ancak aslına uygun restore edilmedikleri savıyla tamamen yıkılmaları planlanmaktadır.

Müzedeki batıkların ve eserlerin bir bölümü titreşim, ısı, ışık ve neme duyarlı olmaları nedeniyle bu açılardan kontrollü bir ortamda saklanmaktadır. İNŞAAT SIRASINDA TAŞINIRKEN TAHRİP OLMAMALARI OLANAKSIZDIR.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesini gezenler, kalenin değişik açık ve kapalı alanlarındaki sergilerini dolaşırken kalenin çeşitli mekânlarını,  müzedeki buluntuları ve kentin çeşitli açılardan manzarasını görme fırsatı bulurlar. Bodrum Kalesine ve Sualtı Arkeoloji Müzesine özgü olan bu ödüllü düzenleme, yeni proje ile geri dönülemez bir biçimde yok edilmektedir.

DÜNYA KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASI OLAN BODRUM KALESİNİN VE SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ BULUNTULARIN GERİ DÖNÜLEMEZ BİÇİMDE ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYELİM.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği ve Arkeologların Bodrum Kalesi için hazırlatılmış plana dair basın açıklaması  (Bkz  www.arkitera.com/haber/29182/bodrum-kalesi-icin-hazirlatilmis-plana-dair-tepki-ve-talepler )

   Bugün Çiğdem imzanı bekliyor!

Çiğdem Batur bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «BODRUM KALESİ TAHRİP EDİLMESİN». Çiğdem ve imza atan diğer 6.520 kişiye katıl.