ให้บริษัทBNK48OFFICEมีIEMสำหรับสมาชิกวงBNK48ใช้ในงานแสดง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในงานแสดงสดแต่ละครั้ง มีข้อผิดพลาดจากการที่สมาชิกวงBNK48ไม่ได้ยินเสียงร้องของตัวเอง ทำให้เกิดการ ร้องเพี้ยนหรือไม่สามารถควบคุมเสียงร้องได้ดีเท่าที่ควร ในบางครั้งทำให้การแสดงของวงเกิดข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน จึงควรมีIEM(In Ear Monitor)เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้