Petición cerrada

No al traslado de clases a Martí-Codolar

Esta petición ha conseguido 124 firmas


Benvolguts,

En nom dels signants d’aquest document, ens prenem el permís d’escriure aquesta carta amb el desig de fer-los arribar el nostre pensament referent al trasllat de classes a la residència salesiana Martí-Codolar.

Creiem que el fet d’haver d’assistir a unes classes impartides en un edifici, del qual no coneixíem l’existència en el moment de la primera matriculació, es tracta d’un desajust, el que no ens hauria de tocar patir.

Seguidament els exposem els nostres motius pels quals creiem i pensem que aquest canvi ens perjudica. Primerament, el transport, ja que estem parlant d’un centre que es troba a 20-25 minuts de la facultat, sempre i quan agafis l’autobús que es troba allà. No obstant, també mencionar que molts de nosaltres vàrem escollir aquesta universitat per la proximitat, fet que es veu alterat al canviar unes classes de centre. En quant al temps i el transport, també fer peu en totes aquelles persones, que per motius personals no han pogut seguir el cronograma de la facultat i han de matricular-se d’assignatures d’altres anys. Totes aquestes persones es veuen obligades a fer més d’un dia un doble transport, és a dir, assistir en primer lloc a la facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i seguidament a l’acabar la classe, traslladar-se a Martí-Codolar, comportant així que els que es mouen en transport públic, hagin de fer-se càrrec d’una despesa amb la qual no comptaven en un principi.

En segon lloc, tots aquells alumnes que tenen assignatures de diferents anys, també es veuen sotmesos al solapament de matèries causats per la pèrdua de temps en el trajecte, és a dir, hi ha gent que ha de prescindir de matricular-se a unes matèries pel simple fet que si fa una assignatura que acaba a les 19.00 a Padilla, no pot arribar a una altra que comença a aquella mateixa hora a Martí-Codolar, mentre que si ambdues assignatures es realitzessin al mateix centre, no hi hauria cap tipus d’inconvenient.

Tanmateix volem remarcar el fet que aquest  any per decisions administratives, després de quatre anys amb els preus congelats, ens hem vist amb l’inconvenient d’haver de pagar un 2,5% més per cada crèdit. Fet que ja comporta un nou ajust en la nostra planificació.

Gràcies,

Atentament, l’alumnatHoy: Arnau cuenta con tu ayuda

Arnau Mullerat necesita tu ayuda con esta petición «Blanquerna: No al traslado de clases a Martí-Codolar». Únete a Arnau y 123 personas que ya han firmado.