Bitlis dünya mirasıdır ve ihya edilmelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bitlis 3 akarsunun merkezinde birleşerek aktığı nadir şehirlerdendir. Ancak gelen hiçbir idare yeterli önem ve özeni göstermemiş, kentin atık sularının dereye akıtılması sonucu kent merkezimiz yaşanmaz hale gelmiştir. Bitlis tarihi binlerce yıllık bir maziye muhtelif etnik topluluklara ev sahipliği yapmış olmasına rağmen kentin coğrafi yapısının dağlık olması,yeterli alt yapının olmaması insanlarımızı göçe zorlamaktadır.                                         

Eski kent merkezi dereleri kuşatan tepelerden aşağıya doğru taş evlerden meydana gelmektedir.Ancak mahalle aralarında hasta veya yaşlıların otomobille nakline elverişli yolları maalesef yoktur.                                                                                     

Ünlü İslam filozoflarının terk edilmiş şehridir bu kültür kenti.Çok sağlam yapılar olsa da yamaçlara inşa edilen tarihi taş evler zamanla binaların temellerinin oturduğu bu dik yamaçlar erozyonla derelere aktığı için temeller açığa çıkmakta, harç olarak toprak kullanıldığı için yıkılmaktadır.                             

Öncelikle eski kentin kanalizasyon şebekesine kavuşturulması akarsumuzu lağım kokusundan kurtaracak ve sağlık için tehdit oluşturmaya çaktırmadan ,insan ihtiyacına uygun mahalle aralarındaki erozyonla yok olmuş toprak yolların yapılması da bu mahallelerde yaşamaya devam eden insanlarımızın kent içi ulaşımı kolaylaşacaktır.               

Kalanların insanca sağlıklı yaşaması ve kültür kenti kadim Bitlisin dünya kültür mirasına eklenmesini sağlayacaktır.                                                           

Bu amaçla bu kampanyayı başlatmak gerekli olmuştur.