Yargıçları yasaya uymaya zorlarsak, yolsuzluk ve adaletsizliğe son vereceğiz

Yargıçları yasaya uymaya zorlarsak, yolsuzluk ve adaletsizliğe son vereceğiz

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
European Movement for Justice EMJ ha iniciado esta petición dirigida a Birleşmiş Milletler y

Yargı yolsuzluk dünya normudur ve demokrasileri bozmuş olan kanserdir. Hakimler, yasayı ihlal etmedikleri için yasaya uymazlar. Hakimler, yasaya uymazlar çünkü cezalandırılmazlar. Bu CEZASIZLIK, onları yargılayan ve gizleyen diğer yargıçlar tarafından sağlanmaktadır.
Yargı yolsuzluğu kanseri birçok insanın hayatını mahveder; Ayrıca, kurumları, şirketleri ve medyayı yozlaştırır. Bu yolsuzluğun sonuçları şunlardır: suç, işsizlik, yoksulluk, geleceği olmayan gençler; Kısacası adaletsiz, hasta ve yozlaşmış toplumlar.
İspanya'da 1812 Anayasası, yargıçların sadece bir Yurttaş Jürisi tarafından yargılandığını tespit etmiştir. Bu şekilde, insan hakları yargıçları yargılamak için bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye garanti edilir.
Vatandaş Jürisi ile hakimler kanuna uymaya zorlanacaklar ve hakimler herkesi yasalara uymaya zorlamak zorunda kalacaklar. Bu yolsuzluğu sona erecek.
İnsan hakları gibi uluslararası yasalar bizi kötü ulusal yasalardan korur ve yargıçlar bunlara uymakla yükümlüdür.
Bu nedenle, yargıçlar uluslararası hukuka uyduklarında, tüm zamanların en iyi ve en hızlı devrimidir. Böylelikle, bir azınlığın çoğunluğun yararlandığı mevcut çökmekte olan toplumları, ilerici toplumlar yaratarak değiştireceğiz.
İspanya sosyal sektörü, yargıçların 1812'de yapıldığı gibi, bir jüri tarafından yargılanmasını savunmaktadır. Bu, Yargı Yolsuzluğuna Karşı Avrupalıların Günü ilk anma töreninde (22-9-2018) söylenmiştir.

Bu dilekçe, European Movement for Justice (Avrupa Adalet Hareketi) tarafından yaratılmıştır.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales