Kampanya Kapatıldı
Kampanyanın muhatabı: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve 6 diğer muhatap daha

Birleşmiş Milletler gözetiminde Kürdistan’ın dört parçasında referandum yapılması demokratik anlamda tek yoldur.

Ne AKP'nin politik islamı, nede CHP - MHP nin diktacı ırkçı Kemalizmi.!

 

Kürtler için Bağımsız Kürdistan!
 

Her ülke, her halk kendi öz sorununu kendi başına çözmelidir. Kırgız, kendi sorunlarını önce kendisi çözmelidir, Türkmen keza öyle, bu sosyo antropolojik bir kanundur. Kendi halini kendin ele almalısın, önce kendinden başlamalısın.

Nasıl Bulgarların Bulgaristan'ı, Özbeklerin Özbekistan'ı, Azerilerin Azerbeycanı, Kosovalıların Kosovas'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'ı olmalıdır. Kürtlerin en doğal hakkı onlara fazla görülüyorsa burada haksızlıkların en büyüğü yaşanıyor demektir.

Her ülkenin şartları farklı. Azerbaycan örneği ortada, Azeriler kendi sorunlarını kendileri çözdüler. Peki aynı sorun, yani Kürtlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayini sorunu neden fazla görülüyor?

Kürtler'e böyle bir ayrımı yapmak insanlık suçudur.

Kürtler artık onun bunun kiralık katili, taşaronu olma rollerini bırakmalı, uygarlık içindeki yerlerini almalıdır. Başkasının ne idüğü belli olmayan gizli kapaklı süreçleri için değil, kendi gerçek hakları için açıktan mücadele etmelidir.

Yani Kürtlerin kendi kaderlerini tayin süreci, hapishane yoluyla değil, Kürtlerin seçilmiş komisyonlarınca yürütülmelidir.

Kürt halkı kendi kurtuluşu için, bağımsız Kürdistanı için gerekli süreç ve  açılımları başlatmalıdır. Karanlık çetelerin at oynattığı TC kurumlarının, hapishanelerinin çemberinden çıkmanın zamanı gelmiştir.

Bütün alanlarda tekçi ve yanlı politikalarını Türk-İslam sentezli görüşlerle harmanlayan AKP  zihniyeti, Kürtlere yutturulduğu gibi, sistemdem kopma değil, onun yeni şartlara uyarlanmış yeni bir devamıdır. Hortumlama, yağma ve talan sistemi, Azınlıkların yokedilme fabrikasından Kürt halkına bir nebze hak çıkamaz. Bu bir oyalamacadır.

Türk devlet sistemi tamamıyla güvenilmez bir yapı oluşturmaktadır. Sol ve sağ, bir bütün olarak Kürtlere karşı bir ön şartlanmaya sahiptir. Milyonlarca Türk, Kürt düşmanı olarak yetiştirilmiştir.

Bu sistemin, iyi polisi, kötü polisi aynı kafaya çıkar, Kürtlere ise 1000 yıllık kiralık katil rolü kalır!

AKP nin, TC ordusunun fiilen katıldığı NATO saldırısında Libya’da taş üstünde taş bırakılmadı, Libyalılar aşiretlere bölünüp köleleştirildi. Libya’yı köleleştirmede kendi askeri gücünün yanında, yapılacak katliamların yerel ve bölgesel kuklalara yaptırılması, burada Türkiye Müslümanlarının kullanılması, Suriye’de başarı ile devam etti...

Suriye’nin çökertilmesi, Filistin’in yutulması, İran’ın yıkılması, Mısır’ın köle olarak elde tutulması, mantığıyla Suriye’yi kan gölüne çevirmede TC ordusu, gizli servisi bütün saldırgan güçleri destekledi. Hatta Suriye'yi, Libya gibi çökermek için çete saldırılarını koordine eden birimleri korumak amacıyla Türkiye sınırına Patriot füzeleri yerleştirildi. AKP, burada politik kol olarak görevini yerine getirdi.

AKP Müslümanları, Kemalistlerin başarısız olduklarını söyleyerek daha fazla karakol yapmaya başladılar. Köy koruyucularının silahları modernize edildi. Türk ekonomisinin zaferi diye uçurulan balaonlarla, milyarlarca kara para, Kürdistan topraklarında ''savunma bütçesi'' adı altında aklandı.

Böylesi bir devletten Kürt halkına yarar geleceğini beklemek, veya Kürtleri boş hayallerle bunların yollarına kanalize etmek Kürt halkına ihanettir.

Türk, Arap veya benzeri güçlere, kiralık katil, paralı asker, koruyucu rolünü oynamaya devam etmek, bin yıllık hainlik sürecine, ''kürt açılımı'', ''süreci'' adını vermek, Kürtleri aptal yerine koymak demektir.

Artık Müslüman kardeşliği, particilik, gurupçuluk, Türk- Arap-Fars  kardeşlik aldatmacaları ile kaybedecek zaman kalmadı. Demokratik Arap ve Türk cumhuriyetleri, Araplar ve Türklerle ortak  yapılanmalar mümkün değildir: tarih bunu ispatlamıştır. Araplar ve Türkler, Kürtlerle eşitliği kendi varlıklarının inkarı olarak algılamaktadırlar. Kürt gerçeğinin ve kimliğinin reddi, Kürtlerin Araplaştırılması, İranlılaştırılması ve Türkleştirilmesi, kendi varlıklarının ön şartı haline gelmiştir.. ,

Bu anlamda, bağımsız bir yapı, Kürtlerin en doğal hakkıdır. Kürtler bağımsız olma hakkına sahiptir, bu hak tabiidir.

 

Sevda Suner, LYON - FRANCE

 

BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN >>>>

 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/birle%C5%9Fmi%C5%9F-milletler-g%C3%B6zetiminde-k%C3%BCrdistan-%C4%B1n-d%C3%B6rt-par%C3%A7as%C4%B1nda-referandum-yap%C4%B1lmas%C4%B1-demokratik-anlamda-tek-yoldur

Bju kampanya şunlara teslim edildi:
 • Başbakan Yardımcısı
  Bülent Arınç
 • Avrupa Birliği Bakanlığı
  Egemen BAĞIŞ
 • TBMM
  Hüseyin ÇELİK
 • Danisman
  bekir Bozdag
 • bozluk
  murat
 • zenderlioglu
  husamettin
 • demirtas
  selahattin

Sevda Suner bu kampanyayı bir imzayla başlattı, şimdi 95 destekçisi var. Görmek istediğin değişimi yaratmak için bugün sen de bir kampanya başlat.
Bugün Sevda imzanı bekliyor!

Sevda Suner bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Birleşmiş Milletler gözetiminde Kürdistan’ın dört parçasında referandum yapılması demokratik anlamda tek yoldur.». Sevda ve imza atan diğer 94 kişiye katıl.