Tüm dünyada vahşi hayvan pazarları yasaklansın, yasa dışı kesimhaneler kapatılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 300.000.


English

Dünya, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde COVID-19 tehdidiyle karşı karşıya. Bulaşıcı hastalıkların dünya nüfusu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hızla kavrıyoruz. İster COVID-19 olsun, ister SARS, ya da başka bir halk sağlığı felaketi, bu tür salgınlar küresel olarak hem sağlık, hem ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip ve milyarlarca insanın hayatını etkiliyor. 

SARS’tan bildiğimiz ve COVID-19’dan öğrendiklerimize göre, bu salgınlar vahşi hayvan pazarları ile ve yasa dışı mezbahalarla alakalı olabilir. Et, hayvan ve hayvansal ürünler için popüler bir kaynak olan bu pazarlar sadece Çin’le sınırlı değil, hem o bölgede hem de tüm dünyada yaygın. Ve bu pazarlar öyle denetimsiz ki, pek çok insan, bu pazarların dünya çapında milyonlarca insanı öldürebilecek virüs ve hastalıkların üreme noktaları olacağından endişeli. 

Bu yüzden hemen, şimdi bir çözüme ihtiyacımız var. Bugün COVID-19 sürecinde yaşadığımız her şey, eğer bu pazarlar ve kesimhaneler önceden kapatılmış olsaydı önlenebilir en azından ciddi ölçüde kontrol altında olabilirdi. 

Bu konunun ele alınması için uluslararası bir önderliğe ihtiyacımız var. Bu yüzden, bize katılmanızı ve Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü’ne bu tehlikeli hayvan pazarlarını ve kesimhaneler konusunu ele almaları için çağrıda bulunmanızı istiyoruz. 

Biliminsanları farklı hayvanları uzun süre kapalı olarak yan yana kalmasının ve insanların yakınında tutulmasının sağlıksız bir ortam yarattığını ve bunun virüsün mutasyona uğrayıp COVID-19’un insanlara bulaşabilir hale gelmesinin muhtemel sebebi olduğunu söylüyor. 

Uzun süredir hayvanlarla yaşayan virüsler, zamanla mutasyona uğrayıp hayvandan başka tür bir hayvana atlayabiliyor ve nihayetinde insan hücrelerine tutunabilir hale geliyor. Bu gerçekleştiğinde, SARS’ta gördüğümüz ve Şimdi de COVID-19 salgınında milyonlarca insanın enfekte olduğu gibi büyük ölçekte trajediler yaşanıyor. Yüz binlerce insan COVID-19’dan dolayı hayatını kaybediyor. 

Yıllardır bu pazarlarda ve kesimhanelerde yaşanan vahşeti ve korkunç uygulamalı brinci elden gören bir kurum olarak (The Vanderpump Dog Foundation) yıllardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. ‘Yulin’e ve ötesine yolculuk’ isimli belgeselimizde kesimhanelerde köpeklere yapılan işkenceleri ve kökeni bilinmeyen etleri tüketmenin ya da o etlere temas etmenin sebep olabileceği tehlikeleri gün yüzüne çıkardık. 

Bu risklerin arasında kesimhane çalışanlarının kuduz olması, antibiyotiğe dirençli bakterilerin çoğalması ve köpek eti tüketmeye bağlı olarak parazit ve bakteri enfeksiyonları var. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, insanları enfekte eden bulaşıcı hastalıkların %60’ı ve patojenlerin %75’i hayvan kaynaklı. 

Daha fazla bekleyemeyiz. Bu konuyu hedef alan baskılar çoktan dünya otoriteleri üzerinde kurulmaya başlandı bile. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yakın zamanda korona virüsünün önlenmesi ve kontrol edilmesi üzerine bir çalışmayı duyurdu. Çalışmada, pazarların kararlılıkla denetimin artırılması ve yasa dışı vahşi hayvan pazarlarının kapatılması ve hayvan ticaretinin sonlandırılması gerektiği de yer aldı. 

Çin’in 30 milyon insana ev sahipliği yapan Shenzen şehri gibi şehirler de Mayıs 2020’de yürürlüğe girecek, kedi ve köpek yemeyi yasaklayan bir yasayı geçirdiler. 

Bu kararlar işe yarayacak olsa da daha fazlasına ihtiyacımız var. Gelecekteki salgınları önlemek için, sadece Çin’de değil tüm dünyada yer alan vahşi hayvan pazarlarını kapatmak ve/ya sıkı bir şekilde denetlenmesini sağlamak için küresel bir çaba sarfetmemiz gerekiyor. 

COVID-19 salgınının kaynağını hedef almak konusunda adımların eksik atılması geleceğimizi tehlikeye atacak ve benzer hastalıkların yeniden ortaya çıkması ve daha çok yayılması tehdidini oluşturacak. 

Bugün, lütfen bize destek olun ve harekete geçmeleri için Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne seslenin ki bu vahşi hayvan pazarları ve mezbahalar gezegenimizi tehdit etmeye devam etmesin.