Kampanya Kapatıldı

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Kaldırılsın

Bu kampanya 1.593 destekçiye ulaştı


               Ülkemizde Tıp, Eczacılık, Diş hekimliği, Veterinerlik, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Hemşirelik vb gibi yükseköğretim fakültesi mezunlarının muayenehane, klinik, ofis, özel okul, sağlık merkezi vs gibi işyeri açarken herhangi bir sınava girmeksizin kendi mesleklerini serbestçe yapabilirken, ziraat mühendisleri bayi açabilme yada danışmanlık yapabilmek için öğretim gördükleri konularla ilgili olarak sınava tabi tutulmaktadırlar.

                Profesyonel tarımın uygulanmasında yaşanan zorluklar, bitki koruma ürünlerinin ehil olmayan kimseler tarafından satılması, doğru bilginin üreticiye iletilmesinde yaşanan aksaklıklar düşünüldüğünde, zirai eğitimini tamamlamış ve kısıtlı istihdam alanlarına rağmen ayakta durmaya çalışan ziraat mühendisleri için bu durum büyük bir haksızlık teşkil etmektedir. Ayrıca “Bitki koruma bayilik ve toptancılık sınavı” adı altında her yıl düzenlenen sınava ziraat mühendislerinin dışında “Eczacı, Kimyager ve Kimya Mühendislerinin” de girebiliyor olması mesleki onurumuzu zedeleyen son derece büyük bir haksızlığa uğratıldığımızın kanıtıdır. İş alanlarının daraldığı, işsiz ziraat mühendislerinin her geçen gün arttığı bu ortamda, gelir kapımıza diğer mesleklerin de ortak ediliyor olması etik değerlerden uzak ilkel bir uygulamadır. Bu uygulama gecesini gündüzüne katarak birçok imkânsızlığın içinde eğitimini tamamlamış mühendislere yönelik insan hakları ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan tamamen belirli zümrelerin gözetildiği bir uygulamadır.

                Tarım üretiminin, bu alanda yükseköğretimi görmüş yetkin, bilgili ve donanımlı mühendislerin gözetiminde uygulanabileceği, çağdaş modern ve ulusal tarım politikalarıyla tümleşik bir milli tarım modeli için, bu ülkenin ziraat fakültelerinden yetişten mühendislere her türlü görev, yetki ve sorumlulukların verilmesini, Bitki koruma bayilik ve toptancılık sınavından ziraat mühendislerinin muaf tutulmasını veya sınavın kaldırılmasını istiyoruz.

                                   Saygılarımla Arz Ederim


                                                                                                                      



Bugün Ömer Faruk imzanı bekliyor!

Ömer Faruk Dağ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «bimer@basbakanlik.gov.tr : Bitki Koruma Bayilik Sınavı Kaldırılsın». Ömer Faruk ve imza atan diğer 1.592 kişiye katıl.