Kampanya Kapatıldı

BİLİME VERİLEN DEĞER BİYOLOJİ ÖĞRETMENİNDEN GEÇER

Bu kampanya 374 destekçiye ulaştı


Biyoloji dersi içerik olarak tıp, moleküler biyoloji, genetik gibi hem sağlık hem de bilim alanlarının temel dersidir. Bu yüzden biyoloji dersine gereken önemi vermek yaşamın büyük bölümünde bilinçli olmayı da beraberinde getirir. Öğrencilerin günlük yaşamında rahatlıkla kullanabileceği bilgilerle dolu olan bu derste;

-kamu spotu olarak yayınlanan antibiyotiklerin ‘sebepleri ile’ doğru tüketimi,

-bilinçsiz tüketim, sağlıksız yaşam gibi sorunlar nedeniyle artan kanser vakaları ve %80 oranda ölüm sebeplerinin  kanser  olması,

-Türkiye’de sigara ve alkol kullanma yaşının 15’e düşmesi (The Turkish Journal on Addictions • Bahar 2015)

gibi güncel konularla bilinçlenmektedir.

 ‘’Ağaç yaş iken eğilir’’ atasözümüzden yola çıkarak öğrencilerimizin beslenme, sağlık, doğa ve çevre bilinciyle yetiştirilmesi için ilköğretim seviyesinden itibaren alanında başarılı olan Biyoloji Öğretmenleri tarafından bu dersin verilmesi gerekir.

·         Bu hususta geleceğin bilim insanlarını, doktorlarını, mühendislerini yetiştiren Fen Liselerinde bile ücretli biyoloji öğretmenleri çalıştırılmaktadır. Ücretli öğretmenler kısa bir süre çalışıp işi bırakmakta, sürekli öğretmen değiştiren öğrenciler derse adapte olamamaktadır. Eğitimden tasarruf yapılması demek geleceğimizin yok olması demektir.  Ücretli öğretmenlik yerine kadrolu atama yapılmalıdır.

 ·         Bir ülkenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesinin yolu, iyi bir eğitim ve ardından fen bilimlerinden geçer. Gelişmiş ülkelerin tümüne baktığımızda fen ve teknolojide ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bu bağlamda Biyoloji eğitiminde en temel öge olan laboratuvar çalışmalarının gereken seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar çalışmaları, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar ve en verimli öğrenme biçimidir. Endüstri meslek liselerinde okutulan atölye uygulamalı meslek derslerinin önemi neyse, biyoloji dersi için de laboratuvar çalışmalarının önemi odur. Laboratuvar derslerinin de meslek liselerindeki gibi uygulanması, her öğrenciye materyal sağlanması, her okulda biyoloji laboratuvarları kurulması ve donatılması gerekmektedir.

·         Ülkemizde bilim adamı yetiştirme konusunda geriledik. Bu durumu düzeltebilmek için  branş derslerine daha çok ağırlık verilmelidir. Bunun için de daha çok lise açılıp daha az kişilik sınıflarda kaliteli bilim dersleri verilmelidir.

·         Tüm okullarda eşitlik sağlanmasına rağmen meslek liselerinde fen bilimleri (biyoloji, kimya, fizik) dersleri düşük kredilerle verilmekte, bu durum YGS-LYS’de adaletsizlik yaratmakta ve öğrenciler bu sınavlarda istedikleri başarıyı gösterememektedir. Bu yüzden meslek liselerinde de fen bilimleri derslerinin kredileri yükseltilmelidir.

·         FATİH projesi kapsamında eğitim teknolojileri okullara gelmektedir. Biyoloji dersi bu teknolojiyi en çok kullanacak derslerden biridir. Ancak biyoloji öğretmenlerimizin birçoğu emeklilik yaşı gelmiş olmasına rağmen geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmektedir. Bu yüzden teknolojiye uyum sağlayamayan çok fazla  öğretmenimiz var. Emeklilik koşulları iyileştirilip öğretmenlerimizin geçim sıkıntısı giderilirse emeklilik daha cazip hale gelecek ve yerlerini daha dinamik öğretmenlere bırakacaktır.

·         Diğer mağdur olduğumuz bir konu da branşımıza yeteri kadar kontenjan verilmemesidir. 15000 atama bekleyen  Biyoloji Öğretmenlerine 2017 KPSS puanıyla mülakatsız 1500 atama talep ediyoruz.

·         Anayasanın eşitlik ilkesine ve toplumumuzun en kutsal değerlerinden olan ailenin korunumuna aykırı olan, okullarda görev yapan öğretmenler arasında sınıf farklılığı oluşturacak sözleşmeli öğretmenlik yerine kadrolu atamanın yapılmasını talep ediyoruz.

Bu gerekliliklerle biyoloji öğretmenleri olarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.Bugün Zeynep imzanı bekliyor!

Zeynep Sözen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «BİLİME VERİLEN DEĞER BİYOLOJİ ÖĞRETMENİNDEN GEÇER». Zeynep ve imza atan diğer 373 kişiye katıl.