Kampanya Kapatıldı

Bilginin Mülkiyeti Yoktur!

Bu kampanya 199 destekçiye ulaştı


Kitaplar, toplumların gelişmesine öncelik eden en mühim araçlardan sadece biridir. "Telif" adı verilen kavram ise kitaplarla yeşerecek bir toplum adına ortaya çıkan bir engelden ibarettir. Bizler "Telif Hakkı"nın kalkması taraftarı elbette ki değiliz. Herkesin yarattığı eserinden maddi ve manevi yararlarını muhafaza etmeye hakkı vardır. Fakat bireyin yarattığı bazı eserlerin maddi hakkının tamamının devlet tarafından sağlanması gerektiği inancındayız.

Klasikler, insanlığa mal olmuş sanat ürünleridir ve bu yüzden herhangi bir mülkiyetlerinden bahsedilemez. Bu sanat ürünlerinin satışları durdurulup kamuya ücretsiz ve -isteğe bağlı olarak- süresiz olarak -elbette ki bazı sınırlamalar getirilerek- sunulmalıdır. İnceleme eserleri ise topluma ışık tutan kaynaklardır. Bu eserlerin -bilhassa güncel olanları- bilginin yayılması adına çalışan herkese bedelsiz olarak sunulmalıdır. Bu türler haricinde ortaya konan diğer eserlerde -örneğin güncel edebiyat ürünleri- herhangi bir değişikliğe gidilmesini ise gerekli bulmamaktayız.

Kütüphaneler, bilgiyi kamuya ücretsiz olarak sunmayı amaç edinmiş kurumlardır. Lakin yeterli olmadıkları da aşikardır. Bu kuruluşların pek azı geniş bir klasikler listesine sahip olup güncel "Araştırma-İnceleme" eserlerinden de ayrıca yoksundur. Türkiye'de yer alan tüm kütüphanelerde klasiklerin hepsinin bulunmasını ve güncel araştırma-inceleme eserlerinin bulundurulmasını -istek yapılanların- talep ederiz. 

Üniversiteler, geleceğe emanet edilecek bireyleri yetiştirip, topluma ışık tutan çalışmalara ev sahipliği yapar. Bu kurumların bünyesinde bulunan üniversite kütüphaneleri ise bu bireylere en uygun istifade ortamını sunmaktadır. Fakat bazı kütüphanelerde yer alan üyelik aidatları kullanıcıları zor duruma sokmakta ve sadece belirli bir sınıfa rahat bir ortam hazırlamaktadır. Bilgiye erişime engel olan bu ücretler tamamen kalkmalıdır ve üniversite kütüphaneleri adına gerekli tüm yatırımları devlet bizzat karşılamalıdır.

İnternetin en sık kullanılan araçlardan biri olduğu günümüzde kütüphanelerde mutlaka bulunmasını talep ettiğimiz klasiklerin ve güncel inceleme eserlerinin -özellikle bu türlerin sunulması gerekmekte- de taratılıp sanal ortamlara aktarılmasını gerekli bulmaktayız. Böylece araştırma yapacak öğrenci ve akademisyenlere en uygun ortamın oluşabileceği kanaatindeyiz.

Taleplerimizin bunlarla sınırlı olduğunu belirtir, bilgiyle yeşerecek bir toplum adına gereğinin yapılmasını arz ederiz.Bugün Serkan imzanı bekliyor!

Serkan Yavuzcan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bilginin Mülkiyeti Yoktur!». Serkan ve imza atan diğer 198 kişiye katıl.